AGREGATORIEM

Agregators ir uzņēmējs, kurš nodarbojas ar elektroenerģijas patēriņa līdzsvarošanu jeb sniedz tā saukto pieprasījuma reakcijas pakalpojumu, tādejādi sekmējot sabalansētu un efektīvu elektroenerģijas sistēmas darbību. Pēc agregatora pieprasījuma "Sadales tīkls" nodrošina uzņēmējam klientu vēsturiskos un aktuālos elektroenerģijas patēriņa datus.

Agregators vienojas ar elektroenerģijas sistēmas operatoru par pieprasījuma reakcijas pakalpojumu sniegšanu. Uzņēmējs apzina elektroenerģijas lietotājus un vienojas, ka atbilstoši kopējā elektrotīkla noslodzei šo klientu patēriņš atsevišķos laika posmos tiks samazināts vai palielināts, lai veicinātu gan elektroenerģijas sistēmas, gan arī klienta elektroenerģijas patēriņa un izmaksu efektivitāti. Agregators klienta īpašumā var uzstādīt papildu viedās ierīces, ar kuru starpniecību attālināti regulēt elektroenerģijas patēriņu.

Piemērs. Kad elektroenerģijas pieprasījums ir ļoti augsts, kopējā tīklā veidojas tās iztrūkums un strauji ceļas enerģijas cena, agregators var attālināti uz 15 – 20 minūtēm samazināt klienta elektroiekārtu, piemēram, saldētavu vai ūdens sildītāju temperatūru, tā samazinot gan klienta enerģijas patēriņu un izmaksas, gan arī kopējo elektroenerģijas pieprasījumu noteiktā periodā.

KĀ UZSĀKT AGREGATORU DARBĪBU

Vispirms, lūdzu, vērsieties Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā un reģistrējieties agregatoru reģistrā. Tad noslēdziet līgumus ar šādiem partneriem:

  • ar elektroenerģijas sistēmas operatoru, kuram sniegsiet pieprasījuma reakcijas pakalpojumu;
  • ar elektroenerģijas tirgotāju vai citu balansēšanas pakalpojuma sniedzēju, kurš apkalpo jūsu izvēlēto klientu īpašumus;
  • ar elektroenerģijas sistēmas operatoru, kura tīklam ir pieslēgti jūsu izvēlēto klientu īpašumi.


KĀ UZSĀKT SADARBĪBU AR "SADALES TĪKLU"

  • Rakstiet e-pastu uz st@sadalestikls.lv
  • kā e-pasta tematu norādiet “Sistēmas lietošanas līguma slēgšana agregatoriem”.

Sazināsimies ar jums divu darbdienu laikā, lai vienotos par turpmākajām darbībām.