KABEĻU ELEKTROPĀRVADES LĪNIJU AR SPRIEGUMU LĪDZ 20 KV MONTĀŽA

Kursa mērķis:
Apgūt kabeļu montāžu elektropārvades līnijām ar spriegumu līdz 20 kV un šo darbu veikšanai nepieciešamās teorētiskās zināšanas un praktiskās darba iemaņas.

Kursa saturs:

  • kabeļu uzbūve un to raksturojumi;
  • kabeļa galu sagatavošana montāžai;
  • kabeļu uzmavu montāža;
  • kabeļu līnijas pārbaude un nodošana ekspluatācijā.

Mērķauditorija:
Nodarbinātie, kuriem nepieciešams veikt kabeļu līniju līdz 20 kV montāžas, ekspluatācijas un remonta darbus.

Prasības kursa uzsākšanai:
Apgūta mācību programma "Kabeļu elektropārvades līniju ar spriegumu līdz 1 kV montāža".

Kursa apguvi apliecinošs dokuments:
Apliecība par sekmīgu kursa apguvi.

Kursa ilgums:
32 akadēmiskās stundas, no kurām 24 akadēmiskās stundas ir praktiskās mācības.


Plānotās mācības

Sākuma laiks Beigu laiks Mācību vieta
16.07.2024
09:00
19.07.2024
15:40
Ventspils iela 58, Rīga Pieteikties