TERMOGRĀFISKIE MĒRĪJUMI

Kursa mērķis:

Pilnveidot darbā nepieciešamās teorētiskās zināšanas un papildināt praktiskās iemaņas darbā ar dažādām termokamerām. Iepazīties ar dažādu termokameru funkcionalitāti.

Kursa saturs:

  • darba drošība darbā ar termokameru;
  • termogrāfijas pamati;
  • termogrāfijas pielietojums;
  • termogrāfijas iekārtas;
  • termogrāfiskie mērījumi;
  • termokameru funkcionalitāte.

Mērķauditorija: 
Nodarbinātie, kuri veic vai ir atbildīgi par profilaktiskajiem (termogrāfiskajiem) mērījumiem elektroietaisēs.

Kursa apguvi apliecinošs dokuments:
Apliecība par sekmīgu kursa apguvi.

Kursa ilgums:
8 akadēmiskās stundas, no kurām 4 akadēmiskās stundas ir praktiskās mācības.


Plānotās mācības

Sākuma laiks Beigu laiks Mācību vieta
08.10.2024
09:00
08.10.2024
15:40
Ventspils iela 58, Rīga Grupa nokomplektēta
05.11.2024
09:00
05.11.2024
15:40
Ventspils iela 58, Rīga Grupa nokomplektēta
20.11.2024
09:00
20.11.2024
15:40
Ventspils iela 58, Rīga Grupa nokomplektēta
27.11.2024
09:00
27.11.2024
15:40
Ventspils iela 58, Rīga Grupa nokomplektēta
04.12.2024
09:00
04.12.2024
15:40
Ventspils iela 58, Rīga Grupa nokomplektēta
11.12.2024
09:00
11.12.2024
15:40
Ventspils iela 58, Rīga Grupa nokomplektēta