DARBS AUGSTUMĀ, AUGSTKĀPĒJU DARBS

Kursa mērķis:
Sniegt informāciju par normatīvo aktu prasībām, veicot darbu augstumā paaugstinātas bīstamības apstākļos – augstkāpēju darbu. Iepazīstināt ar speciālā aprīkojuma lietošanas un pārbaužu nosacījumiem, aprīkojuma izvēles principiem, kravu pacelšanas un nolaišanas tehniku un evakuācijas darbu organizēšanas un veikšanas kārtību. Praktiski apgūt kāpšanas, drošināšanās, smagumu celšanas un glābšanas tehniku uz dažādām konstrukcijām un praktisku dažāda veida aprīkojuma lietošanu.

Kursa saturs:

  • normatīvo aktu prasības;
  • bīstamie faktori;
  • aprīkojums darbam augstumā;
  • aprīkojuma darbam augstumā pielietošana;
  • smagumu pacelšana un nolaišana;
  • evakuācijas darbi.

Prasības kursa uzsākšanai:
Obligātās veselības pārbaudes kopija vai ārsta atzinums par veselības stāvokļa atbilstību augstkāpēju darbam.

Mērķauditorija
Nodarbinātie, kuri veic darbus augstumā paaugstinātas bīstamības apstākļos – augstkāpēju darbu un pielieto individuālos aizsardzības līdzekļus kritiena novēršanai un apturēšanai.

Kursa apguvi apliecinošs dokuments:
Apliecība par sekmīgu kursa apguvi.

Kursa ilgums:
16 akadēmiskās stundas, no kurām 8 akadēmiskās stundas ir praktiskās mācības.