IZLICES TIPA CELTŅU OPERATORS

Kursa mērķis:
Sniegt informāciju par noteikumiem darbam ar kravas celtņiem kā arī par normatīvajiem aktiem, kas saistīti ar bīstamo iekārtu ekspluatāciju, instrukcijām apkalpojošajam personālam un iepazīstināt ar bīstamajiem faktoriem darbā ar celtņiem.

Kursa saturs:

  • normatīvo aktu prasības;
  • bīstamie faktori darbā ar izlices tipa celtņiem;
  • izlices tipa celtņu uzbūve un tehniskās pārbaudes;
  • kravas satvērējierīces un tara;
  • celtņa operatora pienākumi, tiesības, atbildība;
  • kravu pacelšana, pārvietošana un nokraušana;
  • paaugstinātas bīstamības darbi;
  • darba aizsardzības prasības.

Mērķauditorija
Nodarbinātie, kurus izlices tipa celtņa valdītājs norīkojis par izlices tipa celtņa operatoru.

Kursa apguvi apliecinošs dokuments:
Apliecība par sekmīgu kursa apguvi.

Kursa ilgums:
4 akadēmiskās stundas.