Materiālu atbilstības novērtēšana

"Sadales tīkls", lai nodrošinātu ilgtspējīgu, unificētu, vienveidīgu un kvalitatīvu preču un materiālu izmantošanu elektrotīklu atjaunošanas, izbūves un remonta darbos, ievieš materiālu atbilstības iepriekšējas novērtēšanas sistēmu.

Materiālu atbilstības iepriekšējas novērtēšanas sistēmā iekļauto materiālu tehnisko specifikāciju saraksts un materiālu reģistrs ietver "Sadales tīkla" elektrotīklā izmantojamos materiālus, kuru kvalitāte un piemērotība elektrotīkla atjaunošanas darbiem iepriekš pārbaudīta.

Piedalīšanās atlases procedūrā materiālu atbilstības izvērtēšanai un iekļaušanai materiālu reģistrā notiek uz vienlīdzīgiem un taisnīgiem noteikumiem starp materiālu ražotājiem un/vai to piegādātājiem vai izplatītājiem (fiziska vai juridiska persona, vai šādu personu apvienība), kuri vēlas, lai viņu ražotos vai izplatītos materiālus iekļauj "Sadales tīkla" prasībām atbilstošo materiālu reģistrā.

Jebkurš Piegādātājs jebkurā laikā var iesniegt Materiālu atbilstības novērtēšanas sistēmas nolikumā  noteiktajā kārtībā Materiālus to atbilstības novērtēšanai.

Piedāvājumi iesniedzami tikai par tiem materiāliem, kuru tehniskās specifikācijas publicētas apakšsadaļā "Tehnisko specifikāciju saraksts"

Materiālu atbilstības iepriekšējas novērtēšanas sistēmas darbības principi, tajā skaitā pieteikumu iesniegšanas, materiālu atbilstības novērtēšanas, materiālu iekļaušanas un izslēgšanas no materiālu reģistra  kārtība noteikta "Sadales tīkla" noteikumos "Materiālu atbilstības novērtēšanas sistēma".

 

Sadales tīkls noteikumi "Materiālu atbilstības novērtēšanas sistēma"
Materiālu atbilstības novērtēšanas pieteikuma vēstule
Pieteikums par nepieciešamajām izmaiņām materiālu reģistrā
Pamācība kā sagatavot Materiālu atbilstības novērtēšanas pieteikumu un aizpildīt Materiālu tehnisko specifikāciju