Darbības ar skaitītājiem

Ikdienā lietojot, elektroenerģijas skaitītājs lielas rūpes neprasa, taču ir situācijas, kad, piemēram, telpu labiekārtošanas darbu dēļ, nepieciešams "Sadales tīkla" elektroenerģijas skaitītājus pārvietot, apvienot vai uz laiku atslēgt, dažkārt arī pārbaudīt to darbību.

Izvēlieties piemērotu pakalpojumu, piesakiet to un vienmēr uzticiet darbus ar skaitītāju tikai sertificētiem speciālistiem!

Šis pakalpojums būs piemērots, ja vēlaties mainīt elektroenerģijas skaitītāja atrašanās vietu privātmājā vai dzīvoklī, piemēram, pārlikt skaitītāju uz citu vietu pie tās pašas sienas, pārnest to no vienas sienas uz otru vai no vienas telpas uz otru.

Kad precīzi zināt plānoto darbu uzsākšanas laiku, aizpildiet pieteikumu klientu portālā e-st.lv un uzreiz saņemiet atļauju plombējuma noņemšanai un darbu sākšanai. Savā vārdā pieteikumu varat iesniegt, lai veiktu darbus arī citas personas īpašumā, piemēram, elektriķis var pieteikt skaitītāja pārvietošanu sava klienta īpašumā.


Jūsu plānotajiem darbiem noteiktais termiņš: divas dienas no pieteikuma iesniegšanasPlombējumu atjaunosim ne vēlāk kā trīs darbdienu laikā pēc jūsu plānotajiem darbiem. Precīzu laiku saskaņosim, paši jums piezvanotMaksu par plombējuma atjaunošanu aprēķināsim atbilstoši cenrādim un iekļausim jūsu ikmēneša elektrības rēķināPlombējumu jānoņem un darbi jāveic jūsu izvēlētam sertificētam elektriķim. Plombējumu atjaunos "Sadales tīkls". "Sadales tīkla" uzliktās plombas bez atļaujas noņemt ir aizliegts!

Pirms skaitītāja pārvietošanas darbu uzsākšanas pārliecinieties, ka jūsu izvēlētais sertificētais elektriķis labi pārzina vispārējās tehniskās prasības skaitītāja uzstādīšanai, un rūpējieties, lai tās tiktu ievērotas. Vispārējās tehniskās prasības skaitītāja uzstādīšanai

Spiediet uz pogas zemāk, lai autorizētos klientu portālā un pieteiktu pakalpojumu.

Mājsaimniecība Uzņēmums

Ja elektroenerģijas skaitītāju vēlaties pārvietot no dzīvokļa uz daudzdzīvokļu mājas trepju telpu vai ārpus telpām, piemēram, novietot to pie privātmājas ārsienas, aizpildiet pieteikumu "Sadales tīkla" tehniskajā portālā un saņemiet projektēšanas uzdevumu. Pieteikumu izskatīsim bez maksas vidēji trīs darbdienu laikā.

Projektēšanas uzdevumu saņemsiet kā elektroniski parakstītu EDOC dokumentu, kas būs pieejams tehniskās informācijas portālā. Projektēšanas uzdevumā būs norādīti skaitītāja pārvietošanas tehniskie noteikumi un darbi, kā arī ietverta norāde, ja skaitītāja pārvietošanai nepieciešami būvdarbi un būvprojekts. Vairāk par objekta pārvietošanu un pārbūvi

Ņemiet vērā!
Visas ar skaitītāja pārvietošanu saistītās izmaksas, to skaitā arī maksu par būvprojekta izstrādi, sedz klients.

Spiediet uz pogas zemāk, lai autorizētos tehniskajā portālā un pieteiktu pakalpojumu.

PIESLĒGTIES

Ja īpašumā ir vairāki pieslēgumi "Sadales tīkla" elektrotīklam un vairāki elektroenerģijas skaitītāji, piemēram, viens pieslēgums dzīvojamai mājai, otrs saimniecības ēkai vai garāžai, tos var apvienot vienā.

Pieslēgumu un skaitītāju apvienošana nozīmē, ka viens no skaitītājiem tiek saglabāts, bet pārējie demontēti. Ņemiet vērā, ka pēc skaitītāju apvienošanas visu elektroenerģiju, ko no "Sadales tīkla" elektrotīkla saņems vai tajā nodos saistītie pieslēgumi, uzskaitīs tas skaitītājs, kuru būsiet izvēlējies saglabāt. Aicinām laikus izvērtēt savu patēriņa paradumu un skaitītāja maksimālās atļautās slodzes (ievadaizsardzības aparāta nomināla) atbilstību.

Skaitītāju apvienošana bez slodzes izmaiņām. – Ja esat pārliecinājies, ka skaitītāja, kuru plānojat izmantot arī turpmāk, maksimālā atļautā slodze ir atbilstoša, spiediet uz pogas zemāk, lai autorizētos klientu portālā un pieteiktu pakalpojumu, iesniedzot brīvas formas iesniegumu. Iesniegumā norādiet, kuru skaitītāju vēlaties atstāt (skaitītāja numurs) un no kura atteikties (skaitītāja numurs).

Pievērsiet uzmanību!
Pirms pakalpojuma pieteikšanas noteikti pieaiciniet sertificētu elektriķi, kurš sagatavos jūsu īpašuma iekšējo elektrotīklu skaitītāju apvienošanai.

Mājsaimniecība Uzņēmums

Skaitītāju apvienošana ar slodzes izmaiņām. – Ja izlemjat, ka skaitītāja, kuru plānojat izmantot arī turpmāk, maksimālā atļautā slodze nav atbilstoša, piesakiet slodzes izmaiņas. Pievērsiet uzmanību! - Slodzes izmaiņu pakalpojums jāpiesaka tam skaitītājam, kuru lietosiet arī turpmāk, bet šī paša pieteikuma piezīmēs jānorāda, ka no citiem skaitītājiem vēlaties atteikties (skaitītāju numuri). Slodzes izmaiņas

Skaitītāja darbības pārbaudi iesakām pieteikt, ja

  • skaitītājs ir bojāts pārsprieguma vai īsslēguma rezultātā;
  • mehāniskajam skaitītājam negriežas disks vai nestrādā skaitļu mehānisms;
  • skaitītājam ir dīkgaita;
  • elektroniskajam skaitītājam nedarbojas displejs.

Pakalpojumu varat pieteikt arī tad, ja nekādu acīmredzamu bojājumu nav, tomēr vēlaties, lai elektrības uzskaites iekārtas darbību novērtē "Sadales tīkla" speciālisti.

Skaitītāja darbības pārbaude ir maksas pakalpojums. Ja pārbaudes laikā konstatēsim, ka skaitītājs ir bojāts, maksu par pakalpojumu nepiemērosim. Pakalpojumu cenrādis

"Sadales tīkla" padomi: Ja šķiet, ka skaitītājs griežas par ātru

Spiediet uz pogas zemāk, lai autorizētos klientu portālā un pieteiktu pakalpojumu. Pakalpojumu varat pieteikt arī pie sava elektroenerģijas tirgotāja.

Mājsaimniecība Uzņēmums

BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI

Elektroenerģijas skaitītāja pārvietošanas izmaksas ir atkarīgas no nepieciešamo darbu un materiālu apjoma, un tās pilnībā sedz klients saskaņā ar Enerģētikas likuma 23. pantu

Skaitītāja pārvietošanas izmaksas veido maksa par materiāliem un sertificēta elektriķa darbu, kā arī "Sadales tīkla" plombējuma atjaunošanas maksa. Ja skaitītāja pārvietošanai no dzīvokļa uz trepju telpu vai ārpus telpām nepieciešami būvdarbi, tad papildus jārēķinās ar maksu par būvprojekta izstrādi un izbūves darbiem.

Pilns sertificēto elektriķu saraksts pieejams Būvniecības informācijas sistēmā

Plombējumu drīkst noņemt tikai jūsu izvēlēts sertificēts elektriķis, bet to atjaunos "Sadales tīkla" speciālisti. Plānojot darbus, rūpīgi izpētiet plombējuma atjaunošanas kārtību, pievērsiet uzmanību termiņiem un atcerieties, ka "Sadales tīkla" uzliktās plombas drīkst noņemt tikai ar uzņēmuma atļauju.

Vairākumā gadījumu projektēšanas uzdevuma nosacījumi ir derīgi vismaz divus gadus.

Ja rodas papildu jautājumi par projektēšanas uzdevumā norādītajiem skaitītāja pārvietošanas tehniskajiem noteikumiem un darbiem, rakstiet uz e-pastu 

st@sadalestikls.lv