Darbības ar skaitītājiem

Ikdienā lietojot, elektroenerģijas skaitītājs lielas rūpes neprasa, taču ir situācijas, kad, piemēram, telpu labiekārtošanas darbu dēļ, nepieciešams "Sadales tīkla" elektroenerģijas skaitītājus pārvietot, apvienot vai uz laiku atslēgt, dažkārt arī pārbaudīt to darbības precizitāti.

Izvēlieties piemērotu pakalpojumu, piesakiet to un vienmēr uzticiet darbus ar skaitītāju tikai sertificētiem speciālistiem!

Šis pakalpojums būs piemērots, ja vēlaties mainīt elektroenerģijas skaitītāja atrašanās vietu privātmājā vai dzīvoklī, piemēram, pārlikt skaitītāju uz citu vietu pie tās pašas sienas, pārnest to no vienas sienas uz otru vai no vienas telpas uz otru.

Kad precīzi zināt plānoto darbu uzsākšanas laiku, aizpildiet pieteikumu klientu portālā e-st.lv un uzreiz saņemiet atļauju plombējuma noņemšanai un darbu sākšanai. Savā vārdā pieteikumu varat iesniegt, lai veiktu darbus arī citas personas īpašumā, piemēram, elektriķis var pieteikt skaitītāja pārvietošanu sava klienta īpašumā.


Jūsu plānotajiem darbiem noteiktais termiņš: divas dienas no pieteikuma iesniegšanasPlombējumu atjaunosim ne vēlāk kā trīs darbdienu laikā pēc jūsu plānotajiem darbiem. Precīzu laiku saskaņosim, paši jums piezvanotMaksu par plombējuma atjaunošanu aprēķināsim atbilstoši cenrādim un iekļausim jūsu ikmēneša elektrības rēķināPlombējumu jānoņem un darbi jāveic jūsu izvēlētam sertificētam elektriķim. Plombējumu  atjaunos "Sadales tīkls". "Sadales tīkla" uzliktās plombas bez atļaujas noņemt ir aizliegts!

Pirms skaitītāja pārvietošanas darbu uzsākšanas pārliecinieties, ka jūsu izvēlētais sertificētais elektriķis labi pārzina vispārējās tehniskās prasības skaitītāja uzstādīšanai, un rūpējieties, lai tās tiktu ievērotas. Vispārējās tehniskās prasības skaitītāja uzstādīšanai

Spiediet uz pogas zemāk, lai autorizētos klientu portālā un pieteiktu pakalpojumu.

 Mājsaimniecība  Uzņēmums

Ja elektroenerģijas skaitītāju vēlaties pārvietot no dzīvokļa uz daudzdzīvokļu mājas trepju telpu vai ārpus telpām, piemēram, novietot to pie privātmājas ārsienas, aizpildiet pieteikumu "Sadales tīkla" tehniskajā portālā un saņemiet projektēšanas uzdevumu. Pieteikumu izskatīsim bez maksas vidēji trīs darbdienu laikā.

Projektēšanas uzdevumu saņemsiet kā elektroniski parakstītu EDOC dokumentu, kas būs pieejams tehniskās informācijas portālā. Projektēšanas uzdevumā būs norādīti skaitītāja pārvietošanas tehniskie noteikumi un darbi, kā arī ietverta norāde, ja skaitītāja pārvietošanai nepieciešami būvdarbi un būvprojekts. Vairāk par objekta pārvietošanu un pārbūvi

Ņemiet vērā!
Visas ar skaitītāja pārvietošanu saistītās izmaksas, to skaitā arī maksu par būvprojekta izstrādi, sedz klients.

Spiediet uz pogas zemāk, lai autorizētos  tehniskajā portālā un pieteiktu pakalpojumu.

 PIESLĒGTIES

Šo pakalpojumu iesakām izmantot, ja vēlaties apvienot vairākus vienā īpašumā esošus elektroenerģijas skaitītājus, piemēram, skaitītājus, kas atrodas privātmājas dažādos stāvos, vai arī skaitītājus, kas izvietoti dažādās ēkās ar vienu adresi, piemēram, elektrības skaitītāju dzīvojamā mājā ar skaitītāju, kas novietots saimniecības ēkā.

Spiediet uz pogas zemāk, lai autorizētos klientu portālā un pieteiktu pakalpojumu. Pakalpojumu varat pieteikt arī pie sava elektroenerģijas tirgotāja. Pēc pieteikuma saņemšanas mēs ar jums sazināsimies, lai precizētu skaitītāju apvienošanas tehniskos risinājumus. Pakalpojuma aptuveno izmaksu aprēķinu saņemsiet pēc pieteikuma iesniegšanas.

 Mājsaimniecība  Uzņēmums

Skaitītāja darbības pārbaudi iesakām pieteikt, ja

  • skaitītājs ir bojāts pārsprieguma vai īsslēguma rezultātā;
  • mehāniskajam skaitītājam negriežas disks vai nestrādā skaitļu mehānisms;
  • skaitītājam ir dīkgaita;
  • elektroniskajam skaitītājam nedarbojas displejs.

Pakalpojumu varat pieteikt arī tad, ja nekādu acīmredzamu bojājumu nav, tomēr vēlaties, lai elektrības uzskaites iekārtas darbību novērtē "Sadales tīkla" speciālisti. 

Skaitītāja darbības pārbaude ir maksas pakalpojums. Ja pārbaudes laikā konstatēsim, ka skaitītājs ir bojāts, maksu par pakalpojumu nepiemērosim. Pakalpojumu cenrādis

"Sadales tīkla" padomi: Ja šķiet, ka skaitītājs griežas par ātru

Spiediet uz pogas zemāk, lai autorizētos klientu portālā un pieteiktu pakalpojumu. Pakalpojumu varat pieteikt arī pie sava elektroenerģijas tirgotāja.

 Mājsaimniecība  Uzņēmums

Pakalpojums būs piemērots, ja īpašumā plānojat veikt remontdarbus un vēlaties uz neierobežotu laiku atteikties no elektroenerģijas lietošanas, vienlaikus saglabājot līgumattiecības ar elektroenerģijas tirgotāju. Energoapgādes atjaunošana pēc klienta pieprasījuma ir maksas pakalpojums. Pakalpojumu cenrādis

Ņemiet vērā!
Fiksētā pieslēguma maksa jeb maksa par pieslēguma nodrošināšanu būs jāmaksā arī laikā, kad elektrību nelietosiet un elektrības skaitītājs būs atslēgts, jo "Sadales tīkls" turpinās uzturēt elektrotīklu, kas nodrošina pieslēgumu un ļauj atjaunot energoapgādi jūsu īpašumā jebkurā laikā.

Spiediet uz pogas zemāk, lai autorizētos klientu portālā un pieteiktu pakalpojumu. Pakalpojumu varat pieteikt arī pie sava elektroenerģijas tirgotāja.

 Mājsaimniecība  Uzņēmums

BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI

Elektroenerģijas skaitītāja pārvietošanas izmaksas ir atkarīgas no nepieciešamo darbu un materiālu apjoma, un tās pilnībā sedz klients saskaņā ar Enerģētikas likuma 23. pantu

Skaitītāja pārvietošanai privātmājā vai dzīvoklī izmaksas veido maksa ar materiāliem un sertificēta elektriķa darbu, kā arī "Sadales tīkla" plombējuma atjaunošanas maksa. Ja skaitītāja pārvietošanai no dzīvokļa uz trepju telpu vai ārpus telpām nepieciešami būvdarbi, tad papildus jārēķinās ar maksu par būvprojekta izstrādi un izbūves darbiem.

Pilns sertificēto elektriķu saraksts pieejams Būvniecības informācijas sistēmā

Plombējumu drīkst noņemt tikai jūsu izvēlēts sertificēts elektriķis, bet to atjaunos "Sadales tīkla" speciālisti. Plānojot darbus, rūpīgi izpētiet plombējuma atjaunošanas kārtību, pievērsiet uzmanību termiņiem un atcerieties, ka "Sadales tīkla" uzliktās plombas drīkst noņemt tikai ar uzņēmuma atļauju.

Vairākumā gadījumu projektēšanas uzdevuma nosacījumi ir derīgi vismaz divus gadus.

Ja rodas papildu jautājumi par projektēšanas uzdevumā norādītajiem skaitītāja pārvietošanas tehniskajiem noteikumiem un darbiem, rakstiet uz e-pastu st@sadalestikls.lv