Kas mēs esam

"Sadales tīklu" raksturo kvalitatīva un droša elektroapgāde, efektīva elektrotīkla pārvaldība, augsts drošības līmenis, inovatīvi inženiertehnoloģiskie risinājumi un digitālās tehnoloģijas, uzticama un profesionāla sadarbība ar klientiem un partneriem.

Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" juridiski patstāvīgu darbību sāka 2007. gada 1. jūlijā, Latvijai pildot Eiropas Savienības direktīvu prasības par elektroenerģijas tirgus liberalizāciju.

AS "Sadales tīkls" ietilpst "Latvenergo" koncernā, kas ir lielākais elektroapgādes pakalpojumu sniedzējs Baltijas valstīs. Visas AS "Sadales tīkls" akcijas pieder AS "Latvenergo".

"Sadales tīkls" nodrošina elektroenerģijas sadales pakalpojumus vairāk nekā 790 000 klientu, sadales elektrotīkla kopējais garums sasniedz gandrīz 93 000 kilometru, un tas aptver 99% valsts teritorijas.

Mēs rūpējamies par elektrotīkla uzturēšanu un attīstību, elektrības pieslēgumu nodrošināšanu, elektroenerģijas patēriņa datu uzskaiti un saistītajiem pakalpojumiem.

"Sadales tīkls" veic šādu komercdarbību:

  • Elektroenerģijas sadale (35.13)
  • Elektroapgādes un telekomunikāciju sistēmu būvniecība (42.22)
  • Elektroinstalācijas ierīkošana (43.21)
  • Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana (16.10)
  • Citur neklasificēta izglītība (85.59)

Sadales sistēmas pakalpojumu tarifus apstiprina Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija.

"Sadales tīkla" pamatkapitāls ir 652 693 218 eiro, tas sastāv no 652 693 218 akcijām. Vienas akcijas nominālvērtība ir viens eiro. Visas akcijas dod vienādas tiesības uz dividendes saņemšanu, likvidācijas kvotas saņemšanu un balsstiesībām akcionāru sapulcē. Visas akcijas ir vārda akcijas un ir dematerializētas.

Elektroenerģijas sadales tīkls:

  • Ap 93 000 kilometru kopgarums (vairāk nekā divas reizes pārsniedz Zemes apkārtmēru pa ekvatoru)
  • Ap 30 000 transformatoru apakšstaciju
  • 1/3 sistēmas veido vidsprieguma 6–20 kV tīkls
  • 2/3 sistēmas veido zemsprieguma 0,4 kV tīkls

2023. gadā AS "Sadales tīkls" strādā ap 1660 darbinieku.