URBŠANAS IEKĀRTU OPERATORS

Kursa mērķis:
Iepazīstināt ar darbam nepieciešamajiem normatīvajiem aktiem un instrukcijām, kas saistīti ar urbšanas iekārtu ekspluatāciju un apkopi. Sniegt informāciju par iekārtas drošu un pareizu lietošanu, apkopju un apskašu veikšanu. Praktiski apgūt urbšanas paņēmienus, balsta iecelšanas un izcelšanas kārtību.

Kursa saturs:

  • normatīvie akti un instrukcijas;
  • urbšanas iekārtu veidi;
  • iekārtas ekspluatācijas noteikumi;
  • urbšana un balstu iecelšana;
  • darba drošības prasības;
  • praktiskā urbšanas iekārtas pielietošana.

Mērķauditorija:
Nodarbinātie, kuriem darba pienākumu veikšanai nepieciešams izmantot urbšanas iekārtu.

Kursa apguvi apliecinošs dokuments: 
Apliecība par sekmīgu kursa apguvi.

Kursa ilgums:
8 akadēmiskās stundas, no kurām 6 akadēmiskās stundas ir praktiskās mācības.