ELEKTROMONTIERIS

Kursa mērķis: 
Sagatavot elektroenerģētikas nozares 2. kvalifikācijas līmeņa (3.LKI) profesijas “Elektromontieris” speciālistu, kurš veic elektroietaišu un elektroiekārtu montāžas, remonta un ekspluatācijas darbus saskaņā ar elektromontiera profesijas standarta prasībām.

Kursa saturs:

  • pielietojamā elektrotehnika;
  • sabiedrības un cilvēka drošība;
  • elektriskie mērījumi;
  • komutācijas aparāti;
  • elektriskās mašīnas un transformatori;
  • kabeļu elektropārvades līnijas;
  • gaisvadu elektropārvades līnijas;
  • elektroinstalācija.

Kvalifikācijas prakse

Valsts noslēguma pārbaudījums

Mērķauditorija: 
18 gadu vecumu sasniegušas personas ar pamatizglītību un priekšzināšanām profesionālajā darbības jomā.

Prasības kursa uzsākšanai:
Pamatizglītība un priekšzināšanas profesionālajā darbības jomā.

Kursa apguvi apliecinošs dokuments:
Profesionālās kvalifikācijas apliecība.

Kursa ilgums:
480 stundas, no kurām 240 stundas kvalifikācijas prakse.


Plānotās mācības

Mācību datums Mācību laiks Mācību vieta
02.02.2022 08:30 - 16:40 Ventspils iela 58, Rīga Grupa nokomplektēta
02.02.2022 09:30 - 12:10 Ventspils iela 58, Rīga Grupa nokomplektēta
02.02.2022 13:00 - 16:40 Ventspils iela 58, Rīga Grupa nokomplektēta
16.02.2022 08:30 - 16:40 Ventspils iela 58, Rīga Grupa nokomplektēta
16.02.2022 13:00 - 16:40 Ventspils iela 58, Rīga Grupa nokomplektēta
02.03.2022 08:30 - 16:40 Ventspils iela 58, Rīga Grupa nokomplektēta
02.03.2022 09:30 - 12:10 Ventspils iela 58, Rīga Grupa nokomplektēta
02.03.2022 13:00 - 16:40 Ventspils iela 58, Rīga Grupa nokomplektēta
16.03.2022 08:30 - 16:40 Ventspils iela 58, Rīga Grupa nokomplektēta
16.03.2022 09:30 - 12:10 Ventspils iela 58, Rīga Grupa nokomplektēta
16.03.2022 13:00 - 16:40 Ventspils iela 58, Rīga Grupa nokomplektēta
30.03.2022 08:30 - 16:40 Ventspils iela 58, Rīga Grupa nokomplektēta
30.03.2022 09:30 - 12:10 Ventspils iela 58, Rīga Grupa nokomplektēta
30.03.2022 13:00 - 16:40 Ventspils iela 58, Rīga Grupa nokomplektēta
06.04.2022 08:30 - 16:40 Ventspils iela 58, Rīga Grupa nokomplektēta
13.04.2022 08:30 - 16:40 Ventspils iela 58, Rīga Grupa nokomplektēta
13.04.2022 09:30 - 12:10 Ventspils iela 58, Rīga Grupa nokomplektēta
13.04.2022 13:00 - 16:40 Ventspils iela 58, Rīga Grupa nokomplektēta
27.04.2022 08:30 - 16:40 Ventspils iela 58, Rīga Grupa nokomplektēta
27.04.2022 13:00 - 16:40 Ventspils iela 58, Rīga Grupa nokomplektēta
11.05.2022 08:30 - 16:40 Ventspils iela 58, Rīga Grupa nokomplektēta
11.05.2022 13:00 - 16:40 Ventspils iela 58, Rīga Grupa nokomplektēta
25.05.2022 08:30 - 16:40 Ventspils iela 58, Rīga Grupa nokomplektēta
25.05.2022 13:00 - 14:00 Ventspils iela 58, Rīga Grupa nokomplektēta
25.05.2022 14:00 - 16:40 Ventspils iela 58, Rīga Grupa nokomplektēta
08.06.2022 08:30 - 16:40 Ventspils iela 58, Rīga Grupa nokomplektēta