ELEKTROMONTIERIS

Kursa mērķis: 
Sagatavot elektroenerģētikas nozares 3. kvalifikācijas līmeņa profesijas “Elektromontieris” speciālistu, kurš veic elektroietaišu un elektroiekārtu montāžas, remonta un ekspluatācijas darbus saskaņā ar elektromontiera profesijas standarta prasībām.

Kursa saturs:

  • pielietojamā elektrotehnika;
  • sabiedrības un cilvēka drošība;
  • elektriskie mērījumi;
  • komutācijas aparāti;
  • elektriskās mašīnas un transformatori;
  • kabeļu elektropārvades līnijas;
  • gaisvadu elektropārvades līnijas;
  • elektroinstalācija.

Kvalifikācijas prakse

Valsts noslēguma pārbaudījums

Mērķauditorija: 
18 gadu vecumu sasniegušas personas ar pamatizglītību un priekšzināšanām profesionālajā darbības jomā.

Prasības kursa uzsākšanai:
Pamatizglītība un priekšzināšanas profesionālajā darbības jomā.

Kursa apguvi apliecinošs dokuments:
Profesionālās kvalifikācijas apliecība.

Kursa ilgums:
480 stundas, no kurām 240 stundas kvalifikācijas prakse.


Plānotās mācības

Sākuma laiks Beigu laiks Mācību vieta
06.03.2024
09:30
06.03.2024
16:40
Ventspils iela 58, Rīga Grupa nokomplektēta
20.03.2024
08:30
20.03.2024
16:40
Ventspils iela 58, Rīga Grupa nokomplektēta
03.04.2024
08:30
03.04.2024
16:40
Ventspils iela 58, Rīga Grupa nokomplektēta
17.04.2024
08:30
17.04.2024
16:40
Ventspils iela 58, Rīga Grupa nokomplektēta
08.05.2024
08:30
08.05.2024
16:40
Ventspils iela 58, Rīga Grupa nokomplektēta
22.05.2024
08:30
22.05.2024
16:40
Ventspils iela 58, Rīga Grupa nokomplektēta
05.06.2024
08:30
05.06.2024
16:40
Ventspils iela 58, Rīga Grupa nokomplektēta
19.06.2024
08:30
19.06.2024
16:40
Ventspils iela 58, Rīga Grupa nokomplektēta