KABEĻU UZMAVU MONTĀŽAS PRAKTISKO IEMAŅU ATJAUNOŠANA LĪDZ 1 KV

Kursa mērķis:
Papildināt darbinieka zināšanas par jaunākajām kabeļu uzmavu montāžas tehnoloģijām un atjaunot kabeļu montāžas praktiskās iemaņas.

Kursa saturs:

  • jaunākais kabeļu uzmavu montāžas tehnoloģijās;
  • gala un savienojošo uzmavu montāžas kļūdas un to nepieļaušana;
  • kabeļu uzmavu montāžas praktisko iemaņu atjaunošana.

Mērķauditorija:
Nodarbinātie, kuriem nepieciešams atjaunot kabeļu montāžas praktiskās iemaņas.

Prasības kursa uzsākšanai:
Apgūtas sākotnējās mācību programmas “Kabeļu elektropārvades līniju ar spriegumu līdz 1 kV montāža”.

Kursa apguvi apliecinošs dokuments:
Protokols par kursu apguvi.

Kursa ilgums:
8 akadēmiskās stundas, no kurām 6 akadēmiskās stundas ir praktiskās mācības.


Plānotās mācības

Sākuma laiks Beigu laiks Mācību vieta
10.10.2023
09:00
10.10.2023
15:40
Ventspils iela 58, Rīga Grupa nokomplektēta
11.10.2023
09:00
11.10.2023
15:40
Ventspils iela 58, Rīga Grupa nokomplektēta