Kvalifikācijas sistēmas

"Latvenergo" koncerns uztur kvalifikācijas sistēmu ar tajā iekļautajiem kvalificētajiem piegādātājiem, kuri labā kvalitātē un ar atbilstošām garantijām nodrošina nepieciešamos būvdarbus un pakalpojumus "Latvenergo" grupas kapitālsabiedrībām, tai skaitā "Sadales tīklam". Kvalificēto piegādātāju dalībnieki tiek uzaicināti piedalīties sarunu procedūrās par būvdarbu veikšanu "Latvenergo" grupas kapitālsabiedrību rīkotajās iepirkuma procedūrās.

"Sadales tīkls" aicina piegādātājus iesniegt pieteikumus to iekļaušanai "Latvenergo" koncerna kvalifikācijas sistēmā.

Iesniegt pieteikumu

Kvalifikācijas sistēmas nolikums "Būvdarbi un pakalpojumi"

Būvdarbu iepirkumu procedūras sarunu nolikums (izvēles kritērijs saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar vienīgo vērtēšanas kritēriju - piedāvājuma cena)
Spēkā no 17.03.2010, grozījumi no 12.11.2021
NolikumsPiedāvājuma vēstule 
Būvprojekta izstrādes iepirkumu procedūras sarunu nolikums
Spēkā no 17.12.2012, grozījumi no 13.11.2021
Nolikums Piedāvājuma vēstule
Būvprojektēšanas un Būvdarbu iepirkuma procedūras sarunu nolikums
Spēkā no 11.12.2013, grozījumi no 12.11.2021
Nolikums Piedāvājuma vēstule

Elektroapgādes 0,4kV līniju trašu tīrīšanas darbu iepirkuma procedūras sarunu nolikums
Spēkā no 03.02.2016, grozījumi no 10.12.2020
Nolikums Piedāvājuma vēstule