DARBS AR GĀZES LIESMU, SAŠĶIDRINĀTĀS GĀZES BALONU TRANSPORTĒŠANA UN GLABĀŠANA

Kursa mērķis:
Sniegt informāciju par prasībām veicot darbu ar propānu-butānu gāzes liesmu, kā arī normatīvo aktu prasībām, kas saistīti ar gāzbīstamiem darbiem un speciālā aprīkojuma ekspluatāciju, gāzes balonu transportēšanu un glabāšanu.

Kursa saturs:

  • sašķidrinātās gāzes fizikāli ķīmiskās īpašības;
  • darba aprīkojums un gāzes baloni;
  • ugunsdrošības un darba aizsardzības prasības;
  • balonu transportēšanas un glabāšana.

Mērķauditorija: 
Nodarbinātie, kuru tiešo darba pienākumu veikšana saistīta ar sašķidrinātās gāzes balonu transportēšanu, darbu ar gāzes liesmu un ugunsbīstamajiem darbiem.

Kursa apguvi apliecinošs dokuments:
Apliecība par sekmīgu kursa apguvi.

Kursa ilgums:
4 akadēmiskās stundas.


Plānotās mācības

Sākuma laiks Beigu laiks Mācību vieta
30.05.2024
09:00
30.05.2024
11:55
Grupa nokomplektēta