PRAKSES IESPĒJAS

"Sadales tīkls" katru gadu piedāvā mācību prakses iespējas ar stipendiju visā Latvijā. Mūsu pamatdarbības profesijas ir elektroinženieris (releju jomā, būvuzraudzībā, ekspluatācijā, attīstībā, dispečervadībā, viedo skaitītāju jomā), elektrotīklu dispečers, meistars, elektrotehniķis, elektromontieris, mūsu prioritāte ir elektrotehnisko zinību audzēkņi un studenti.

Tavi ieguvumi prakses laikā:

Teorētiskās zināšanas varēsi izmantot praksē
Papildināsi zināšanas elektrotehniskajā, darba aizsardzības un klientu apkalpošanas jomā
Iegūsi rūdījumu profesionālajai attīstībai
Tev būs zinoši, atsaucīgi un draudzīgi kolēģi
Saņemsi stipendiju


Kā kļūt par mūsu praktikantu?

Iepazīsties ar prakses piedāvājumu šeit pat zemāk. Aizpildi prakses pieteikuma anketu, izvēloties aktuālo prakses virzienu, prakses vietu un prakses laiku, norādi nepieciešamo informāciju un spied pogu "Iesniegt".

Stipendijas apmērs no 310 EUR līdz 496 EUR mēnesī bruto.

Pretendentus vērtēsim pēc iepriekšējās prakses pieredzes "Sadales tīklā", ja tāda ir bijusi, pēc motivācijas un intereses apgūt praktiskās iemaņas uzņēmumā, pēc sekmēm un komunikācijas spējām. Pēc pieteikuma saņemšanas un izvērtēšanas mēs ar tevi sazināsimies par prakses iespējām norādītājā laikā, vietā un prakses virzienā.

Prakses laikā tev būs iespēja iegūt vispārēju priekšstatu par elektrotīkla uzbūvi, darbību, tīkla tehniskajiem parametriem, tīkla uzturēšanas un remonta darbiem, būs iespēja iepazīties ar 110 kV barošanas apakšstaciju un 6 kV, 10 kV un 20 kV sadales apakšstaciju uzbūvi, ar apakšstacijās uzstādītajām iekārtām un iekārtu darbības principiem, varēsi piedalīties operatīvo pārslēgumu veikšanā, tīkla tehnisko parametru mērīšanā, iekārtu remonta un nomaiņas procesos, iepazīties ar iekārtu operatīvo apkalpošanu, speciālās tehnikas izmantošanu, tehnisko dokumentāciju, tīkla shēmām un shēmās lietojamiem apzīmējumiem, kā arī uzzināt kā patstāvīgi un ātri pieņemt lēmumus operatīvi bīstamās situācijās.

Lai atvērtu "Pieteikuma formu", izmanto pogu "Pieteikties".

Prakses laikā tu varēsi iepazīt vidējā sprieguma slēgiekārtas, vidējā sprieguma tīkla neitrāles režīmus, releju aizsardzības, automātikas un dispečervadības sistēmas jaunās tehnoloģijas, tehnisko dokumentāciju, instrukcijas, piedalīties kabeļu bojājumu vietas meklēšanas un kabeļu pārbaudes darbos, iepazīt datorprogrammu ĢIS, apgūt dažādu mērlīdzekļu lietošanu.

Lai atvērtu "Pieteikuma formu", izmanto pogu "Pieteikties".

Prakses laikā būs iespēja iepazīt vidējā un zemsprieguma sadales iekārtas, kā arī  iepazīt elektrotehniskā personāla darba specifiku - elektriskās iekārtas apskates, uzraudzība, darbs ar dokumentāciju un datu ievadi IT sistēmās u.c.

Lai atvērtu "Pieteikuma formu", izmanto pogu "Pieteikties".

Prakses laikā tu varēsi apgūt praktiskas iemaņas elektroenerģijas patēriņa uzraudzībā, dažāda veida elektroenerģijas skaitītāju pareizas darbības pārbaudē, nomaiņā, defektēšanā un saskarsmē ar klientiem, iegūt "A" elektrodrošības grupu, piedalīties elektroenerģijas skaitītāju kontrolapgaitu veikšanā, verifikācijā un ārpuskārtas nomaiņā, pareizas darbības pārbaudes veikšanā objektā.

Lai atvērtu "Pieteikuma formu", izmanto pogu "Pieteikties".

Prakses laikā tev būs iespēja apgūt investīciju objektu plānošanu un tehnisko risinājumu izstrādi sadales sistēmas tīkla elementiem - 110/20/10/6 kV apakšstacijām. Varēsi apgūt jaunu 6-20 kV elektrotīkla pieslēgumu tehnisko risinājumu izstrādi un pieslēguma maksas aprēķināšanu. Būs iespēja iepazīties ar perspektīvo 6-20 kV elektrotīkla shēmu izstrādi un piedalīties to izstrādāšanā. Dažādu objektu plānošanas procesā būs iespēja tīkla elementus apskatīt arī dzīvē.

Lai atvērtu "Pieteikuma formu", izmanto pogu "Pieteikties".

Lai atvērtu "Pieteikuma formu", izmanto pogu "Pieteikties".