SPĒKA TRANSFORMATORU EKSPLUATĀCIJA UN MĒRĪJUMI

Kursa mērķis:
Sniegt informāciju un veidot izpratni par spēka transformatoru veidiem, uzbūvi un darbības principiem, transformatoru slēguma shēmām un sprieguma pakāpēm, elektriskajiem mērījumiem ekspluatācijas laikā.

Kursa saturs:

  • spēka transformatoru veidi;
  • slēguma grupas, sprieguma pakāpes;
  • ekspluatācijas prasības;
  • transformatoru paralēlais darbs un to elektriskie mērījumi.

Mērķauditorija: 
Nodarbinātie, kuriem nepieciešams darbam teorētiskās un praktiskās zināšanas, par spēka transformatoru veidiem, uzbūvi un ekspluatācijas prasībām.

Kursa apguvi apliecinošs dokuments:
Apliecība par sekmīgu kursa apguvi.

Kursa ilgums:
8 akadēmiskās stundas, no kurām 2 akadēmiskās stundas ir praktiskās mācības.


Plānotās mācības

Sākuma laiks Beigu laiks Mācību vieta
18.12.2023
09:00
18.12.2023
15:40
Ventspils iela 58, Rīga Grupa nokomplektēta
19.12.2023
09:00
19.12.2023
15:40
Ventspils iela 58, Rīga Grupa nokomplektēta
20.12.2023
09:00
20.12.2023
15:40
Ventspils iela 58, Rīga Grupa nokomplektēta