TRANSFORMATORU APAKŠSTACIJU TERMOAIZSARDZĪBA

Kursa mērķis:
Sniegt informāciju un veidot izpratni par termoreleju veidiem, to uzbūvi un darbības principiem, transformatoru termoaizsardzības principiālām shēmām, termoaizsardzības darbības principiem, termoaizsardzību sausajiem un eļļas transformatoriem, termoaizsardzības ieregulēšanu un saistīto dokumentāciju

Kursa saturs:

  • termoreleji;
  • transformatoru termoaizsardzības principiālās shēmas;
  • transformatoru termoaizsardzības saistošā dokumentācija;
  • transformatoru termoizsardzības uzstādīšana un ieregulēšana.

Mērķauditorija
Nodarbinātie, kuri veic transformatoru apakšstaciju izbūvi, uzraudzību, apskates un pieņemšanu ekspluatācijā. Termoaizsardzības izpratnei, uzstādīšanai un ieregulēšanai.

Kursa apguvi apliecinošs dokuments:
Apliecība par sekmīgu kursa apguvi.

Kursa ilgums:
4 akadēmiskās stundas, no kurām 1 akadēmiskā stunda ir praktiskās mācības.