0,4 – 20 KV GAISVADU LĪNIJU MONTĀŽA UN EKSPLUATĀCIJA

Kursa mērķis: 
Apgūt 0,4 – 20 kV gaisvadu līniju montāžas un ekspluatācijas darbu veikšanai nepieciešamās teorētiskās zināšanas un praktiskā darba iemaņas.

Kursa saturs:

  • normatīvie dokumenti;
  • gaisvadu līniju veidi un to elementi;
  • montāžas darbi;
  • gaisvadu līniju ekspluatācija;
  • raksturīgākie bojājumi.

Mērķauditorija
Nodarbinātie, kuriem nepieciešams iegūt teorētiskās un darbu veikšanai nepieciešamās praktiskās iemaņas 0,4 – 20 kV gaisvadu līniju montāžā un ekspluatācijā.

Uzsākšanas nosacījumi:
Formālā elektrotehniskā izglītība vai ETP kurss.

Kursa apguvi apliecinošs dokuments:
Apliecība par sekmīgu kursa apguvi.

Kursa ilgums:
24 akadēmiskās stundas, no kurām 16 akadēmiskās stundas ir praktiskās mācības.


Plānotās mācības

Sākuma laiks Beigu laiks Mācību vieta
02.10.2023
09:00
02.10.2023
15:40
Ventspils iela 58, Rīga Grupa nokomplektēta
09.10.2023
09:00
11.10.2023
15:40
Ventspils iela 58, Rīga Grupa nokomplektēta
16.10.2023
09:00
16.10.2023
15:40
Ventspils iela 58, Rīga Grupa nokomplektēta
30.10.2023
08:00
30.10.2023
14:40
Ventspils iela 58, Rīga Grupa nokomplektēta
30.10.2023
08:00
01.11.2023
14:40
Ventspils iela 58, Rīga Grupa nokomplektēta
13.11.2023
08:00
13.11.2023
14:40
Ventspils iela 58, Rīga Grupa nokomplektēta
27.11.2023
08:00
27.11.2023
14:40
Ventspils iela 58, Rīga Grupa nokomplektēta
27.11.2023
08:00
29.11.2023
14:40
Ventspils iela 58, Rīga Grupa nokomplektēta
11.12.2023
08:00
11.12.2023
14:40
Ventspils iela 58, Rīga Grupa nokomplektēta
18.12.2023
08:00
20.12.2023
14:40
Ventspils iela 58, Rīga Grupa nokomplektēta
25.12.2023
08:00
25.12.2023
14:40
Ventspils iela 58, Rīga Grupa nokomplektēta
22.01.2024
08:00
22.01.2024
14:40
Ventspils iela 58, Rīga Grupa nokomplektēta