0,4 – 20 KV GAISVADU LĪNIJU MONTĀŽA UN EKSPLUATĀCIJA

Kursa mērķis: 
Apgūt 0,4 – 20 kV gaisvadu līniju montāžas un ekspluatācijas darbu veikšanai nepieciešamās teorētiskās zināšanas un praktiskā darba iemaņas.

Kursa saturs:

  • normatīvie dokumenti;
  • gaisvadu līniju veidi un to elementi;
  • montāžas darbi;
  • gaisvadu līniju ekspluatācija;
  • raksturīgākie bojājumi.

Mērķauditorija
Nodarbinātie, kuriem nepieciešams iegūt teorētiskās un darbu veikšanai nepieciešamās praktiskās iemaņas 0,4 – 20 kV gaisvadu līniju montāžā un ekspluatācijā.

Uzsākšanas nosacījumi:
Formālā elektrotehniskā izglītība vai ETP kurss.

Kursa apguvi apliecinošs dokuments:
Apliecība par sekmīgu kursa apguvi.

Kursa ilgums:
24 akadēmiskās stundas, no kurām 16 akadēmiskās stundas ir praktiskās mācības.


Plānotās mācības

Sākuma laiks Beigu laiks Mācību vieta
05.12.2022
09:00
07.12.2022
15:40
Ventspils iela 58, Rīga Pieteikties
19.12.2022
09:00
21.12.2022
15:40
Ventspils iela 58, Rīga Pieteikties
09.01.2023
09:00
11.01.2023
15:40
Ventspils iela 58, Rīga Pieteikties
23.01.2023
09:00
25.04.2061
15:40
Ventspils iela 58, Rīga Pieteikties
23.01.2023
09:00
25.01.2023
15:40
Ventspils iela 58, Rīga Pieteikties
06.02.2023
09:00
08.02.2023
15:40
Ventspils iela 58, Rīga Pieteikties
20.02.2023
09:00
22.02.2023
15:40
Ventspils iela 58, Rīga Pieteikties
06.03.2023
09:00
08.03.2023
15:40
Ventspils iela 58, Rīga Pieteikties
20.03.2023
09:00
22.03.2023
15:40
Ventspils iela 58, Rīga Pieteikties
03.04.2023
09:00
03.04.2023
15:40
Ventspils iela 58, Rīga Pieteikties
17.04.2023
09:00
17.04.2023
15:40
Ventspils iela 58, Rīga Pieteikties
01.05.2023
09:00
01.05.2023
15:40
Ventspils iela 58, Rīga Pieteikties
15.05.2023
09:00
15.05.2023
15:40
Ventspils iela 58, Rīga Pieteikties
29.05.2023
09:00
29.05.2023
15:40
Ventspils iela 58, Rīga Pieteikties
12.06.2023
09:00
12.06.2023
15:40
Ventspils iela 58, Rīga Pieteikties
26.06.2023
09:00
26.06.2023
15:40
Ventspils iela 58, Rīga Pieteikties
10.07.2023
09:00
10.07.2023
15:40
Ventspils iela 58, Rīga Pieteikties
24.07.2023
09:00
24.07.2023
15:40
Ventspils iela 58, Rīga Pieteikties
07.08.2023
09:00
07.08.2023
15:40
Ventspils iela 58, Rīga Pieteikties
21.08.2023
09:00
21.08.2023
15:40
Ventspils iela 58, Rīga Pieteikties
04.09.2023
09:00
04.09.2023
15:40
Ventspils iela 58, Rīga Pieteikties
18.09.2023
09:00
18.09.2023
15:40
Ventspils iela 58, Rīga Pieteikties
02.10.2023
09:00
02.10.2023
15:40
Ventspils iela 58, Rīga Pieteikties
16.10.2023
09:00
16.10.2023
15:40
Ventspils iela 58, Rīga Pieteikties
30.10.2023
09:00
30.10.2023
15:40
Ventspils iela 58, Rīga Pieteikties
13.11.2023
09:00
13.11.2023
15:40
Ventspils iela 58, Rīga Pieteikties
27.11.2023
09:00
27.11.2023
15:40
Ventspils iela 58, Rīga Pieteikties
11.12.2023
09:00
11.12.2023
15:40
Ventspils iela 58, Rīga Pieteikties
25.12.2023
09:00
25.12.2023
15:40
Ventspils iela 58, Rīga Pieteikties