0,4 – 20 KV GAISVADU LĪNIJU MONTĀŽA UN EKSPLUATĀCIJA

Kursa mērķis: 
Apgūt 0,4 – 20 kV gaisvadu līniju montāžas un ekspluatācijas darbu veikšanai nepieciešamās teorētiskās zināšanas un praktiskā darba iemaņas.

Kursa saturs:

  • normatīvie dokumenti;
  • gaisvadu līniju veidi un to elementi;
  • montāžas darbi;
  • gaisvadu līniju ekspluatācija;
  • raksturīgākie bojājumi.

Mērķauditorija
Nodarbinātie, kuriem nepieciešams iegūt teorētiskās un darbu veikšanai nepieciešamās praktiskās iemaņas 0,4 – 20 kV gaisvadu līniju montāžā un ekspluatācijā.

Uzsākšanas nosacījumi:
Formālā elektrotehniskā izglītība vai ETP kurss.

Kursa apguvi apliecinošs dokuments:
Apliecība par sekmīgu kursa apguvi.

Kursa ilgums:
24 akadēmiskās stundas, no kurām 16 akadēmiskās stundas ir praktiskās mācības.


Plānotās mācības

Sākuma laiks Beigu laiks Mācību vieta
04.03.2024
09:00
04.03.2024
15:40
Pieteikties
18.03.2024
09:00
18.03.2024
15:40
Pieteikties
18.03.2024
09:00
20.03.2024
15:40
Pieteikties
01.04.2024
09:00
01.04.2024
15:40
Pieteikties
15.04.2024
09:00
15.04.2024
15:40
Pieteikties
29.04.2024
09:00
29.04.2024
15:40
Pieteikties
13.05.2024
09:00
13.05.2024
15:40
Pieteikties
27.05.2024
09:00
27.05.2024
15:40
Pieteikties
10.06.2024
09:00
10.06.2024
15:40
Pieteikties
24.06.2024
09:00
24.06.2024
15:40
Pieteikties