REZERVES PIESLĒGUMS

Pakalpojumu iesakām izmantot, ja jūsu elektroietaisēm nav pieļaujami elektroenerģijas piegādes pārtraukumi, sprieguma kritumi un pārspriegumi. 

Rezerves pieslēgums tiek ierīkots papildus esošajam pieslēgumam, tādējādi nodrošinot, piemēram, dzīvībai svarīgas aparatūras nepārtrauktu darbību medicīnas iestādēs, iekārtu darbību ražotnēs, finanšu iestādēs u.tml. Pakalpojumu cenrādis

Spiediet uz pogas zemāk, lai autorizētos klientu portālā un pieteiktu pakalpojumu. Pieteikuma piezīmju laukā norādiet pieslēguma veidu - Rezerves elektroapgāde. Pakalpojumu varat pieteikt arī pie sava elektroenerģijas tirgotāja.

 Mājsaimniecība  Uzņēmums