INDUSTRIĀLO TĪKLU IZBŪVE UN EKSPLUATĀCIJA

Kursa mērķis:

Sniegt informāciju par kabeļiem un to montāžas materiāliem, kabeļu pārbaudi un iekārtu pareizu pieslēgšanu, kā arī trenēt prasmi veikt industriālo kabeļu tīklu izbūvi un apkalpošanu.

Kursa saturs:

  • izmantojamo kabeļu veidi;
  • kabeļu instalācija;
  • potenciāla izlīdzināšana;
  • industriālo iekārtu uzstādīšana;
  • kabeļu pievienošana;
  • elektriskie mērījumi.

Mērķauditorija:
Nodarbinātie, kuriem nepieciešams veikt industriālo tīklu izbūvi un ekspluatāciju. 

Kursa apguvi apliecinošs dokuments:
Apliecība par sekmīgu kursa apguvi.

Kursa ilgums:
8 akadēmiskās stundas, no kurām 5 akadēmiskās stundas ir praktiskās mācības.