KABEĻU UZMAVU MONTĀŽAS PRAKTISKO IEMAŅU ATJAUNOŠANA LĪDZ 20 KV

Kursa mērķis:
Papildināt darbinieka zināšanas par jaunākajām kabeļu uzmavu montāžas tehnoloģijām un atjaunot kabeļu montāžas praktiskās iemaņas.

Kursa saturs:

  • jaunākais kabeļu uzmavu montāžas tehnoloģijās;
  • gala un savienojošo uzmavu montāžas kļūdas un to nepieļaušana;
  • kabeļu uzmavu montāžas praktisko iemaņu atjaunošana.

Mērķauditorija:
Nodarbinātie, kuriem nepieciešams atjaunot kabeļu montāžas praktiskās iemaņas.

Prasības kursa uzsākšanai:
Apgūtas sākotnējās mācību programmas “Kabeļu elektropārvades līniju ar spriegumu līdz 20 kV montāža”.

Kursa apguvi apliecinošs dokuments:
Protokols par kursu apguvi.

Kursa ilgums:
8 akadēmiskās stundas, no kurām 6 akadēmiskās stundas ir praktiskās mācības.