GAISVADU ELEKTROPĀRVADES LĪNIJU AR SPRIEGUMU LĪDZ 20 KV MONTĀŽAS TEHNOLOĢIJA

Kursa mērķis:
Apgūt gaisvadu elektropārvades līniju ar spriegumu līdz 20 kV montāžas tehnoloģijas un darbu veikšanai nepieciešamās teorētiskās zināšanas.

Kursa saturs:

  • gaisvadu līniju vadu veidi, to iedalījums un raksturojums;
  • gaisvadu līniju balsti, to iedalījums un raksturojums;
  • gaisvadu līniju montāžas izmantojamie materiāli un instrumenti;
  • gaisvadu līniju montāža.

Mērķauditorija:
Nodarbinātie, kuriem nepieciešams darbam teorētiskās zināšanas, kā arī izpratne par gaisvadu montāžas tehnoloģijām līdz 20 kV.

Kursa apguvi apliecinošs dokuments:
Apliecība par sekmīgu kursa apguvi.

Kursa ilgums:
8 akadēmiskās stundas, no kurām 4 akadēmiskās stundas ir praktiskās mācības.