ELEKTROAPGĀDES KVALITĀTES RĀDĪTĀJI

Lai nodrošinātu ilgtspējīgu un līdzsvarotu elektrotīklu attīstību atbilstoši Eiropas valstu vidējam līmenim, “Sadales tīkls” pastāvīgi īsteno nozīmīgus elektroapgādes investīciju projektus visā Latvijā, veic elektrolīniju uzturēšanas un trašu tīrīšanas darbus, paaugstinot elektroapgādes drošumu un kvalitāti iedzīvotājiem un uzņēmumiem. Uzņēmumā nemitīgi pilnveidojam darba procesus, paaugstinām profesionālo kompetenci, organizējam savu darbinieku un kvalificēto būvdarbu veicēju mācības.

Ik gadu uzlabojas elektroapgādes kvalitātes rādītāji, kas ietekmē ikvienu Latvijas iedzīvotāju. “Sadales tīkls” ir samazinājusi vidējo elektroapgādes pārtraukumu ilgumu vienam klientam no 466 minūtēm 2014. gadā uz 241 minūti 2022. gadā, savukārt vidējais elektroapgādes pārtraukumu skaits vienam klientam gada laikā samazināts no 3,7 reizēm 2014. gadā uz 2,4 reizēm 2022. gadā.

SAIDI: vidējais elektroapgādes pārtraukumu ilgums (min) vienam klientam gadā
SAIFI: vidējais elektroapgādes pārtraukumu skaits vienam klientam gadā