OBJEKTA PĀRVIETOŠANA, PĀRBŪVE, DEMONTĀŽA

Pakalpojums būs piemērots, ja vēlaties veikt energoapgādes objekta, piemēram, sadalnes, elektropārvades līnijas balstu vai transformatora punkta pārvietošanu, kā arī gaisvadu līnijas pārbūvi par pazemes kabeļa līniju vai jebkura energoapgādes objekta demontāžu.

Ja nepieciešams pārvietot tikai elektroenerģijas skaitītāju dzīvoklī vai mājā, vai arī iznest to ārpus telpām, izvēlieties kādu no darbībām ar skaitītājiem

Ņemiet vērā!
Visas ar energoapgādes objekta pārvietošanu, pārbūvi un demontāžu saistītās izmaksas, to skaitā maksu par projektēšanu un izbūvi sedz klients.

SADALNES, BALSTA, TRANSFORMATORA PUNKTA, GAISVADU LĪNIJAS PĀRVIETOŠANA, PĀRBŪVE, DEMONTĀŽA


 • Piesakiet energoapgādes objekta pārvietošanu, pārbūvi vai demontāžu, aizpildot pieteikumu "Sadales tīkla" tehniskās informācijas portālā. Pieteikumā norādiet, kuru energoapgādes objektu, no kurienes un uz kurieni vēlaties pārvietot, kā arī pārvietošanas, pārbūves vai demontāžas iemeslus.

      Spiediet uz pogas zemāk, lai autorizētos tehniskajā portālā un pieteiktu pakalpojumu.


 • Vidēji trīs darbdienu laikā bez maksas sagatavosim projektēšanas uzdevumu ar norādi, vai energoapgādes objekta pārvietošanai, pārbūvei vai demontāžai ir nepieciešama būvprojekta izstrāde un būvdarbi, kā arī aptuvenu izmaksu aprēķinu. Atbildi saņemsiet kā elektroniski parakstītu EDOC dokumentu, kas būs pieejams tehniskās informācijas portālā

      Ja rodas papildu jautājumi par projektēšanas uzdevuma nosacījumiem, rakstiet uz st@sadalestikls.lv


     "Sadales tīkla" padomi: Kā izvēlēties elektrotīkla projektētāju, Elektrības pieslēguma būvprojekts


 • Kad būsim saņēmuši informāciju par jūsu izvēlēto projektētāju, Būvniecības informācijas sistēmā izveidosim būvniecības ieceri un pilnvaru šim projektētājam, pie kura turpmāk varēsiet vērsties, lai sekotu līdzi projekta saskaņošanai.

 • Jūsu izvēlētais projektētājs sagatavos būvprojektu un pievienos to būvniecības lietai Būvniecības informācijas sistēmā. Kad būvvalde būs projektu apstiprinājusi, iesniedziet to "Sadales tīklam" projektēšanas uzdevumā norādītajā adresē (oriģinālu un vienu tā kopiju papīra formā, kā arī ierakstu CD vai USB zibatmiņā).


 • Ja būvuzņēmēja izvēli uzticēsiet "Sadales tīklam", vidēji 30 dienu laikā atlasīsim uzņēmēju ar saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu. 
 • Ja vēlaties sadarboties ar jūsu izvēlētu būvuzņēmēju, kopā ar projektu nododiet "Sadales tīklam" iesniegumu un norādiet uzņēmēju, kuram labprāt uzticētu izbūves darbus. Papildus iesniegumam pievienojiet arī būvuzņēmēja sagatavotu darba un materiālu izmaksu piedāvājumu.

     Ņemiet vērā!
Jūsu izvēlētajam būvuzņēmējam ir jābūt tiesībām strādāt "Sadales tīkla" elektroietaisēs. Kvalificēto būvuzņēmēju saraksts

 • Kad būvdarbu piedāvājums būs atlasīts, sagatavosim un nosūtīsim līgumu uz jūsu norādīto e-pastu vai pasta adresi.
 • Iepazīstieties ar līgumu, parakstiet to un nosūtiet atpakaļ "Sadales tīklam".


 • Pēc parakstītā līguma saņemšanas, sagatavosim un nosūtīsim jums rēķinu.

 • Apmaksājiet rēķinu. Atcerieties, ka būvdarbi tiks uzsākti tikai pēc rēķina apmaksas!
 • Jūsu vai "Sadales tīkla" izvēlētais būvuzņēmējs līgumā noteiktajā termiņā veiks plānotos energoapgādes objekta pārvietošanas, pārbūves vai demontāžas darbus.

BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI

Energoapgādes objekta pārvietošanas, pārbūves un demontāžas izmaksas veido maksa par materiāliem un darbu. Ja objekta pārvietošanai, pārbūvei vai demontāžai nepieciešams izstrādāt būvprojektu, tad papildus jārēķinās ar maksu par būvprojekta izstrādi un būvdarbiem.

Visas ar energoapgādes objekta pārvietošanu, pārbūvi un demontāžu saistītās izmaksas, to skaitā maksu par projektēšanu un izbūvi pilnībā sedz klients saskaņā ar Enerģētikas likuma 23. pantu

Vidēji trīs darbdienu laikā bez maksas sagatavosim projektēšanas uzdevumu. Atbildi saņemsiet kā elektroniski parakstītu EDOC dokumentu, kas būs pieejams tehniskās informācijas portālā

Projektēšanas uzdevuma nosacījumi derīgi vismaz divus gadus.

Ja rodas papildu jautājumi par projektēšanas uzdevuma nosacījumiem, rakstiet uz st@sadalestikls.lv

Jūsu ērtībām "Sadales tīkla" padomi: Elektrības pieslēguma būvprojekts

Ja energoapgādes objekta pārvietošanai, pārbūvei vai demontāžai nepieciešams izstrādāt būvprojektu, informāciju par projektētājiem meklējiet elektrotīklu projektētāju sarakstā

"Sadales tīkla" padomi: Kā izvēlēties elektrotīkla projektētāju

Kad ar būvprojekta izstrādātāju būsiet vienojušies par sadarbību, lūdzu, norādiet to "Sadales tīkla" tehniskās informācijas portāla sadaļā "Informācijas pieprasījumi, Informācija projektētājiem"

"Sadales tīkls" izskata un saskaņo būvprojektu vai informē projektētāju par nepieciešamību precizēt būvprojekta dokumentāciju septiņu dienu laikā.

Ja vēlaties sadarboties ar kādu konkrētu būvuzņēmēju, kopā ar projektu nododiet "Sadales tīklam" iesniegumu un norādiet, uzņēmēju, kuram labprāt uzticētu izbūves darbus. Papildus iesniegumam pievienojiet arī būvuzņēmēja sagatavotu darba un materiālu izmaksu piedāvājumu. Kvalificēto būvuzņēmēju saraksts

Sagatavoto līgumu un rēķinu nosūtīsim uz jūsu e-pastu vai pasta adresi.

"Sadales tīkla" izrakstītā rēķina apmaksas termiņš ir 20 dienas.

Parasti "Sadales tīkls" noslēdz līgumu ar būvuzņēmēju piecu darbdienu laikā pēc rēķina apmaksas.

Papildjautājumu gadījumā aicinām vērsties pie "Sadales tīkla" pārstāvja (kontaktinformācija norādīta līgumā).