PIESLĒGUMS BEZ SKAITĪTĀJA

Šo pakalpojumu iesakām izvēlēties, ja nepieciešams elektrības pieslēgums, piemēram, reklāmas stendu apgaismojumam, auto stāvvietas maksas automātiem, antenu pastiprinātājiem, interneta pakalpojumu nodrošināšanai u.tml.

Tehniskie nosacījumi elektrības pieslēgumam bez skaitītāja:

  • nemainīgs patēriņš;
  • ievadaizsardzības aparāta (IAA) nominālās strāvas lielums <10 A.

Patērētās elektrības izmaksas būs atkarīgas no pieslēgto iekārtu jaudas (saskaņā ar pieslēguma pieteikumā norādīto iekārtu parametriem). Minimālais ievadaizsardzības aparāta strāvas lielums ir viens ampērs. Aprēķinā tiek ņemts vērā "Sadales tīkla" tarifs, maksimālā pieslēgumam atļautā slodze, dienu un iekārtu skaits.

Ņemiet vērā! Ja pieslēguma ierīkošanai jums ir nepieciešama elektrotīkla izbūve no elektroiekārtas līdz "Sadales tīkla" elektrotīklam, piesakiet tehniskās prasības "Sadales tīkla" tehniskās informācijas portālā, organizējiet būvprojekta izstrādi un uzticiet izbūves darbus sertificētam būvuzņēmējam. Kad pieslēgums bez skaitītāja izbūvēts un gatavs elektrības saņemšanai, piesakiet tā pieslēgšanas pakalpojumu "Sadales tīklam". Maksa par projektēšanu un pieslēguma izbūvi nav iekļauta "Sadales tīkla" pakalpojuma izmaksās.

Spiediet uz pogas zemāk, lai autorizētos klientu portālā un pieteiktu pakalpojumu. Pakalpojumu varat pieteikt arī pie sava elektroenerģijas tirgotāja.

 Mājsaimniecība  Uzņēmums