Mācību centra komanda

AS "Sadales tīkls" Mācību centra profesionālā komanda

Kristīne Blumberga

Direktore

Artūrs Šmats

Elektrozinību mācību vadītājs

Līga Upzare-Āboliņa

Biroja vadītāja

Vilnis Laicāns

Sistēmu vadības inženieris

Ilze Šēfere-Siliņa

Mācību projektu vadītāja

Agnis Alksnis

Metodiķis

Andrejs Cehanovičs

Metodiķis

Aldis Lojāns

Vecākais metodiķis

Jānis Lazovskis

Vecākais metodiķis

Mairis Mušperts

Metodiķis

Māris Smiltiņš

Metodiķis

MĀCĪBU CENTRA ATSAUKSMES Visas atsauksmes