Mācību centra komanda

AS "Sadales tīkls" Mācību centra profesionālā komanda

Kristīne Blumberga

Direktore

Artūrs Šmats

Elektrozinību mācību vadītājs

Līga Upzare-Āboliņa

Mācību koordinētāja

Vilnis Laicāns

Metodiķis

Ilze Šēfere-Siliņa

Mācību projektu vadītāja

Agnis Alksnis

Metodiķis

Andrejs Cehanovičs

Metodiķis

Aldis Lojāns

Metodiķis

Jānis Lazovskis

Metodiķis

Mairis Mušperts

Metodiķis

Māris Smiltiņš

Metodiķis

MĀCĪBU CENTRA ATSAUKSMES Visas atsauksmes