Mācību centra komanda

AS "Sadales tīkls" Mācību centra profesionālā komanda

Kristīne Blumberga

Direktore

Artūrs Šmats

Elektrozinību mācību vadītājs

Līga Upzare-Āboliņa

Biroja vadītāja

Vilnis Laicāns

Sistēmu vadības inženieris

Vineta Vilcāne

Mācību projektu vadītāja

Agnis Alksnis

Metodiķis

Andrejs Cehanovičs

Metodiķis

Aldis Lojāns

Vecākais metodiķis

Jānis Lazovskis

Vecākais metodiķis

Mairis Mušperts

Metodiķis

Kaspars Ozoliņš

Metodiķis

Māris Smiltiņš

Metodiķis

MĀCĪBU CENTRA ATSAUKSMES Visas atsauksmes