ELEKTROIETAIŠU AR SPRIEGUMU LĪDZ 20 KV PUTEKĻU TĪRĪŠANA

Kursa mērķis: 
Sniegt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas, veicot spriegumaktīvo elektroiekārtu tīrīšanas darbus.

Kursa saturs:

  • spriegumaktīvo darbu normatīvie dokumenti;
  • spriegumaktīvo darbu principi;
  • pielietojamie instrumenti, aprīkojums;
  • darbu veikšanas tehnoloģija.

Mērķauditorija: 
Nodarbinātie, kuriem nepieciešams veikt elektroiekārtu tīrīšanu bez sprieguma atslēgšanas Elektroietaisēs līdz 20 kV.

Prasības kursa uzsākšanai:
Kvalificēta darbinieka statuss.

Kursa apguvi apliecinošs dokuments:
Apliecība par sekmīgu kursa apguvi.

Kursa ilgums:
6 akadēmiskās stundas, no kurām 4 akadēmiskās stundas ir praktiskās mācības.