Apspriedes ar piegādātājiem, to ziņojumi


PIEGĀDĀTĀJU APSPRIEDES:

Plānotā iepirkuma priekšmeta nosaukums
Saite uz IUB mājaslapu (ja attiecināms)
Publikācijas datums
Piegādātāju apspriedes datums un laiks

Piegādātāju apspriedes vieta

Papildus informācija

Koksnes konservanta iegāde" (ID. Nr. ST 2024/15) Līdz  29.05.2024. plkst. 10:00


Aicinām izteikt savu viedokli par plānoto iepirkumu līdz  29.05.2024. plkst. 10:00, adresējot komentārus/priekšlikumus Laurai Ozolai uz e-pastu: laura.ozola@latvenergo.lv vai aizpildot aptaujas anketu - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-nhMHUg8gJpucgOJThCQLRK7QkutmSId4cHuPXCb3W5W1uw/viewform?usp=pp_url 
ZIŅOJUMI:

Identifikācijas Nr. 
Nosaukums