REPowerEU

Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda plāna papildinājuma ietvaros AS "Sadales tīkls" īsteno elektroenerģijas sadales tīklu modernizācijas projektu - REPowerEU.

Projekta mērķis: AS "Sadales tīkls" elektroenerģijas sadales sistēmas drošības un darbības kvalitātes palielināšana, palielinot elektroenerģijas sadales sistēmas jaudu, pārbūvējot esošās elektroenerģijas sadales sistēmas gaisvadu līnijas par kabeļlīnijām, ieviešot elektroenerģijas sadales sistēmas viedās pārvaldības risinājuma papildinājumu, uzstādot attālināti vadāmas vidsprieguma komutācijas un vadības iekārtas.

Projekta īstenošanas termiņš: 2026.gada 30.jūnijs.
Projekta finansējums: 60 000 000 EUR