Atveseļošanas fonda projekts

Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda ietvaros AS "Sadales tīkls" īsteno projektu "AS "Sadales tīkls" elektroenerģijas sadales sistēmas modernizācija", Nr.1.2.1.5.i.0/1/22/I/EM/002.

Projekta mērķis: AS "Sadales tīkls" elektroenerģijas sadales sistēmas attīstība un modernizācija, nodrošinot elektroenerģijas sadales sistēmas darbības drošuma un elektroapgādes kvalitātes uzlabošanu un informācijas sistēmu kontroles un automātiskās vadības risinājumu attīstību, kā arī elektroenerģijas sistēmas jaudu paaugstināšanu atjaunojamo energoresursu integrācijai, tādējādi sekmējot tautsaimniecības konkurētspēju un pārstrukturēšanos uz klimatam draudzīgu energoresursu ražošanu un patēriņu, kā arī Eiropas Savienības noteikto klimata mērķu sasniegšanu.

Projekta īstenošanas termiņš: 2026.gada 31.maijs.
Projekta finansējums: 41 900 000 EUR.

Īstenošanas pamats: Ministru kabineta 2022. gada 15. novembra noteikumi Nr. 726 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.2. reformu un investīciju virziena "Energoefektivitātes uzlabošana" 1.2.1.5.i. investīcijas "Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācija" īstenošanas noteikumi".

Projekta ietvaros tiek īstenotas vairākas darbības.

logo logo