MOTORZĀĢA UN KRŪMGRIEŽA OPERATORS

Kursa mērķis:
Iepazīstināt ar darbam nepieciešamajiem normatīvajiem aktiem, kas saistīti ar motorzāģa un krūmgrieža ekspluatāciju un apkopi, instrukcijām apkalpojošajam personālam un bīstamajiem faktoriem darbā un apgūt praktiskās iemaņas darbam ar motorzāģi un krūmgriezi, un to tehnisko apkopju veikšanu. Praktiski apgūt koku gāšanu, atzarošanu, sagarumošanu un bīstamo koku zāģēšanu ar motorzāģi, kā arī krūmāju un apaugumu noņemšanu ar krūmgriezi. Iepazīties ar šņores zāģa un teleskopiskā zāģa konstrukciju un apgūt to drošus un efektīvus lietošanas principus.

Kursa saturs:

  • darba un apkārtējās vides aizsardzība;
  • koku gāšanas, atzarošanas un garumošanas tehnika;
  • bīstamo koku noņemšana;
  • motorzāģa un krūmgrieža uzbūve un apkope;
  • palīginstrumenti;
  • šņores zāģa un teleskopiskā zāģa komplektācija un pielietojums;
  • praktiskā šņores zāģa un teleskopiskā zāģa lietošana;
  • praktiskā motorzāģa lietošana.

Mērķauditorija: 
Nodarbinātie, kuriem jāveic mežizstrādes vai citi koku zāģēšanas darbi, izmantojot motorzāģi vai krūmgriezi.

Kursa apguvi apliecinošs dokuments:
Apliecība par sekmīga kursa apguvi.

Kursa ilgums:
8 akadēmiskās stundas, tai skaitā 4 akadēmiskās stundas praktiskās mācības.


Plānotās mācības

Sākuma laiks Beigu laiks Mācību vieta
29.05.2024
09:00
29.05.2024
15:40
Līči Grupa nokomplektēta