DARBS AUGSTUMĀ - AUGSTKĀPĒJU DARBS, PRAKTISKO IEMAŅU ATJAUNOŠANA

Kursa mērķis:
Sniegt informāciju par izmaiņām normatīvajos aktos un jauninājumiem aprīkojumā utā izmantošanā. Praktiski pārbaudīt kursantu prasmes kāpšanas, drošināšanās, smagumu celšanas un glābšanas tehniku uz dažādām konstrukcijām.

Kursa saturs:

  • normatīvo aktu prasību izmaiņas;
  • aprīkojuma darbam augstumā pielietošana;
  • smagumu pacelšana un nolaišana;
  • evakuācijas darbi.

Prasības kursa uzsākšanai:
Apgūta sākotnējā mācību programma “Darbs augstumā – augstkāpēju darbs”.

Mērķauditorija
Nodarbinātie, kuri veic darbus augstumā paaugstinātas bīstamības apstākļos – augstkāpēju darbu un pielieto individuālos aizsardzības līdzekļus kritiena novēršanai un apturēšanai un darba devējs ir paredzējis regulāras zināšanu pārbaudes.

Kursa apguvi apliecinošs dokuments:
Apliecība par sekmīgu kursa apguvi.

Kursa ilgums:
8 akadēmiskās stundas, no kurām 4 akadēmiskās stundas ir praktiskās mācības.


Plānotās mācības

Sākuma laiks Beigu laiks Mācību vieta
16.04.2024
09:00
16.04.2024
15:40
Ventspils iela 58, Rīga Grupa nokomplektēta
21.05.2024
09:00
21.05.2024
15:40
Ventspils iela 58, Rīga Pieteikties
28.05.2024
09:00
28.05.2024
15:40
Ventspils iela 58, Rīga Pieteikties
26.06.2024
09:00
26.06.2024
15:40
Ventspils iela 58, Rīga Pieteikties