AUTO-ELEKTRO IEKRĀVĒJA VADĪTĀJS

Kursa mērķis:
Sniegt informāciju par noteiktiem darbiem ar auto-elektro iekrāvēju, instrukcijām apkalpojošajam personālam un iepazīstināt ar bīstamajiem faktoriem darbā ar auto-elektro iekrāvēju.

Kursa saturs:

  • saistošie noteikumi;
  • bīstamie faktori  darbā ar auto-elektro;
  • darba aizsardzība un ugunsdrošība;
  • zināšanu pārbaude.

Mērķauditorija: 
Nodarbinātie, kuriem veicot darba pienākumus nepieciešams izmantot auto-elektro iekrāvēju.

Kursa apguvi apliecinošs dokuments:
Apliecība par sekmīga kursa apguvi.

Kursa ilgums:
4 akadēmiskās stundas.