Procedūras, to ziņojumi

Sakarā ar  koronavīrusa Covid-19 izplatības riskiem AS "Sadales tīkls" organizēto iepirkuma procedūru piedāvājumu atvēršanas sēdes nav atklātas, un piegādātāju pārstāvju dalība klātienē atvēršanas sēdēs līdz nākamajam paziņojumam tiek pārtraukta.
Informācija par atvēršanas rezultātiem piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem tiks nosūtīta vienas darba dienas laikā pēc piedāvājumu atvēršanas.

Izsludinātās iepirkumu procedūras:

Iepirkumu procedūru ziņojumu publikācijas, saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 45. pantu:

Identifikācijas Nr.Iepirkuma nosaukums
IPR-48048Universālās traktortehnikas ar frontālo iekrāvēju, ekskavācijas iekārtu aizmugurē un papildus izlici personāla pacēlāja groza 20kV spriegumdarbiem iegāde
IPR-48119Hidropacēlāju pašizgājēju uz kāpurķēdēm piegāde
IPR-48297Sekundāro modulāro slēgiekārtu iegāde
IPR-48467Spaiļu un citu piederumu iegāde
IPR-49210Speciālā transporta rezerves daļu iegāde
IPR-49212Speciālās tehnikas remonta un uzturēšanas pakalpojumu iegāde
IPR-49308Kabeļu aizsargcauruļu iegāde
IPR-49562Dispečervadības sistēmas gala iekārtu nomaiņa 2018.-2019.gadam
IPR-50292Viedo elektroenerģijas skaitītāju, datu savākšanas iekārtu un uzskaites datu nolasīšanas sistēmas piegāde 2019. – 2020. gadā
IPR-51105Pārsprieguma novadītāju iegāde
IPR-51106Kailvadu iegāde
IPR-51708Elektrolīniju montāžas elementu iegāde
IPR-52589Kontroluzskaites sadalņu iegāde
IPR-53642Zemsprieguma piekarkabeļu iegāde
IPR-54942Operatīvo apzīmējumu piegāde
IPR-55979Zemsprieguma kabeļu iegāde
IPR-56604Sadalņu iegāde
IPR-573330.4-20kV elektropārvades līniju trašu tīrīšanai AS "Sadales tīkls
IPR-58012Par dalību AS "Latvijas valsts meži" klientu apkalpošanas programmas STABILITĀTE ietvaros rīkotajās sarunās "Par stabu koksnes piegādi 2019.gadā" un par stabu koksnes piegādes līguma slēgšanu ar AS "Latvijas valsts meži"
IPR-58301Stabu koksnes iegāde
IPR-58384Kabeļu uzmavu iegāde
IPR-58716Vidsprieguma kabeļu piegāde
IPR-59074Zemsprieguma ārtipa strāvmaiņu piegāde
IPR-59075Koksnes konservanta iegāde
IPR-59371Gaisvadu līniju jaudas slēdžu piegāde
IPR-59539Kailvadu un pārklātu vadu piegāde
IPR-59879Gaisvadu līniju piederumu piegāde
IPR-60765DVS gala iekārtu rekonstrukcija AS "Sadales tīkls" 2020.-2022.gadā
IPR-60934Speciālās tehnikas rezerves daļas un remonts
IPR-61262Instrumentu un aprīkojuma iegāde
IPR-61439Viedo elektroenerģijas skaitītāju, datu savākšanas iekārtu un uzskaites datu nolasīšanas sistēmas piegāde, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja infrastruktūrā esošo G3-PLC skaitītāju un datu koncentratoru integrācija kopējā risinājumā
IPR-61485Uzturēšanas remonta darbi AS "Sadales tīkls" ar darbuzņēmējiem no 2020.gada līdz 2022.gadam
IPR-61717Gaisvadu līniju piederumu piegāde
IPR-61751Elektropārvades līniju trašu tīrīšanas frēzes iepirkums
IPR-62222Stabu koksnes iegāde
IPR-62437Par dalību AS "Latvijas valsts meži" klientu apkalpošanas programmas STABILITĀTE ietvaros rīkotajās sarunās "Par stabu koksnes piegādi 2020.gadā" un par stabu koksnes piegādes līguma slēgšanu ar AS "Latvijas valsts meži"
IPR-62570Viedo elektroenerģijas skaitītāju, datu savākšanas iekārtu un uzskaites datu nolasīšanas sistēmas piegāde, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja infrastruktūrā esošo G3-PLC skaitītāju un datu koncentratoru integrācija kopējā risinājumā
IPR-62635Piekarkabeļu iegāde
IPR-62726Universālais brigādes traktors
IPR-63464Gaisvadu līniju piederumu piegāde
ST 2021/14Elektroenerģijas iepirkums AS "Sadales tīkls" vajadzībām
IPR-64559Stabu koksnes iegāde
IPR-650610.4-20kV elektropārvades līniju trašu tīrīšanai AS "Sadales tīkls", Dienvidu tehniskajā daļā, Pierīgas tehniskajā daļā, Rietumu tehniskajā daļā, Ziemeļaustrumu tehniskajā daļā un Ziemeļu tehniskajā daļā
IPR-65232Alumīnija kailvadu iegāde
IPR-65346Kompakto transformatoru apakšstaciju iegāde
IPR-65438Stiprinājuma elementu iegāde gaisvadu līnijām
IPR-65495Elektroietaišu uzturēšanas remonta darbi AS "Sadales tīkls" Rīgas pilsētas tehniskās daļas apkalpes teritorijā un elektromontāžas darbu īstenošana kapitālieguldījumu projektu ietvaros
IPR-65558Koksnes konservanta iegāde
IPR-65774Transporta pakalpojums Loģistikas centram
IPR-66017Stabu koksnes iegāde
IPR-66114Elektropārvades līniju trašu tīrīšana AS "Sadales tīkls" Daugavpils, Preiļu, Rēzeknes, Talsu, Tukuma, Liepājas, Smiltenes tīklu nodaļās