Procedūras, to ziņojumi

AS "Sadales tīkls" organizēto iepirkuma procedūru piedāvājumu atvēršana notiek elektroniski.

Izsludinātās iepirkumu procedūras:


Citas iepirkumu procedūras:

Izsludināts
Paredzamā līguma priekšmets
Piedāvājuma iesniegšana
03.03.2024
Saules fotovoltu paneļu piegāde un uzstādīšana transformatoru punktos
03.04.2024
10.00

Iepirkumu procedūru ziņojumu publikācijas, saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 45. pantu:

Identifikācijas Nr.Iepirkuma nosaukums
IPR-48048Universālās traktortehnikas ar frontālo iekrāvēju, ekskavācijas iekārtu aizmugurē un papildus izlici personāla pacēlāja groza 20kV spriegumdarbiem iegāde
IPR-48119Hidropacēlāju pašizgājēju uz kāpurķēdēm piegāde
IPR-48297Sekundāro modulāro slēgiekārtu iegāde
IPR-48467Spaiļu un citu piederumu iegāde
IPR-49210Speciālā transporta rezerves daļu iegāde
IPR-49212Speciālās tehnikas remonta un uzturēšanas pakalpojumu iegāde
IPR-49308Kabeļu aizsargcauruļu iegāde
IPR-49562Dispečervadības sistēmas gala iekārtu nomaiņa 2018.-2019.gadam
IPR-50292Viedo elektroenerģijas skaitītāju, datu savākšanas iekārtu un uzskaites datu nolasīšanas sistēmas piegāde 2019. – 2020. gadā
IPR-51105Pārsprieguma novadītāju iegāde
IPR-51106Kailvadu iegāde
IPR-51708Elektrolīniju montāžas elementu iegāde
IPR-52589Kontroluzskaites sadalņu iegāde
IPR-53642Zemsprieguma piekarkabeļu iegāde
IPR-54942Operatīvo apzīmējumu piegāde
IPR-55979Zemsprieguma kabeļu iegāde
IPR-56604Sadalņu iegāde
IPR-573330.4-20kV elektropārvades līniju trašu tīrīšanai AS "Sadales tīkls
IPR-58012Par dalību AS "Latvijas valsts meži" klientu apkalpošanas programmas STABILITĀTE ietvaros rīkotajās sarunās "Par stabu koksnes piegādi 2019.gadā" un par stabu koksnes piegādes līguma slēgšanu ar AS "Latvijas valsts meži"
IPR-58301Stabu koksnes iegāde
IPR-58384Kabeļu uzmavu iegāde
IPR-58716Vidsprieguma kabeļu piegāde
IPR-59074Zemsprieguma ārtipa strāvmaiņu piegāde
IPR-59075Koksnes konservanta iegāde
IPR-59371Gaisvadu līniju jaudas slēdžu piegāde
IPR-59539Kailvadu un pārklātu vadu piegāde
IPR-59879Gaisvadu līniju piederumu piegāde
IPR-60765DVS gala iekārtu rekonstrukcija AS "Sadales tīkls" 2020.-2022.gadā
IPR-60934Speciālās tehnikas rezerves daļas un remonts
IPR-61262Instrumentu un aprīkojuma iegāde
IPR-61439Viedo elektroenerģijas skaitītāju, datu savākšanas iekārtu un uzskaites datu nolasīšanas sistēmas piegāde, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja infrastruktūrā esošo G3-PLC skaitītāju un datu koncentratoru integrācija kopējā risinājumā
IPR-61485Uzturēšanas remonta darbi AS "Sadales tīkls" ar darbuzņēmējiem no 2020.gada līdz 2022.gadam
IPR-61717Gaisvadu līniju piederumu piegāde
IPR-61751Elektropārvades līniju trašu tīrīšanas frēzes iepirkums
IPR-62222Stabu koksnes iegāde
IPR-62437Par dalību AS "Latvijas valsts meži" klientu apkalpošanas programmas STABILITĀTE ietvaros rīkotajās sarunās "Par stabu koksnes piegādi 2020.gadā" un par stabu koksnes piegādes līguma slēgšanu ar AS "Latvijas valsts meži"
IPR-62570Viedo elektroenerģijas skaitītāju, datu savākšanas iekārtu un uzskaites datu nolasīšanas sistēmas piegāde, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja infrastruktūrā esošo G3-PLC skaitītāju un datu koncentratoru integrācija kopējā risinājumā
IPR-62635Piekarkabeļu iegāde
IPR-62726Universālais brigādes traktors
IPR-63464Gaisvadu līniju piederumu piegāde
ST 2021/14Elektroenerģijas iepirkums AS "Sadales tīkls" vajadzībām
IPR-64559Stabu koksnes iegāde
IPR-650610.4-20kV elektropārvades līniju trašu tīrīšanai AS "Sadales tīkls", Dienvidu tehniskajā daļā, Pierīgas tehniskajā daļā, Rietumu tehniskajā daļā, Ziemeļaustrumu tehniskajā daļā un Ziemeļu tehniskajā daļā
IPR-65233
Stabu koksnes iegāde
IPR-65232Alumīnija kailvadu iegāde
IPR-65346Kompakto transformatoru apakšstaciju iegāde
IPR-65438Stiprinājuma elementu iegāde gaisvadu līnijām
IPR-65495Elektroietaišu uzturēšanas remonta darbi AS "Sadales tīkls" Rīgas pilsētas tehniskās daļas apkalpes teritorijā un elektromontāžas darbu īstenošana kapitālieguldījumu projektu ietvaros
IPR-65558Koksnes konservanta iegāde
IPR-65774Transporta pakalpojums Loģistikas centram
IPR-65917Vidsprieguma pārklātu vadu un zemsprieguma kabeļu iegāde
IPR-66520
Sadales transformatori
IPR-66017Stabu koksnes iegāde
IPR-66114Elektropārvades līniju trašu tīrīšana AS "Sadales tīkls" Daugavpils, Preiļu, Rēzeknes, Talsu, Tukuma, Liepājas, Smiltenes tīklu nodaļās
IPR-67190
Zemsprieguma sadalnes
IPR-67559
Uzturēšanas remonta darbi Rīgas pilsētā un blakus esošajās tehniskās daļas teritorijās
IPR-67627
Kabeļu uzmavas
IPR-67662Zinojums1 Sadales transformatoru piegāde,
Zinojums2 Sadales transformatoru piegāde
IPR-67949
Elektropārvades līniju trašu tīrīšanas frēzes iegāde
IPR-68253Vidējā sprieguma kabeļu iegāde
IPR-68463Zinojums1 Uzturēšanas remonta darbi ar darbuzņēmējiem 2023.-2025.gadam,
Zinojums2 Uzturēšanas remonta darbi ar darbuzņēmējiem 2023.-2025.gadam
ST 2022/9
Sadales sistēmas transformatoru tehnisko zudumu kompensācija ar saules enerģiju. Mikroģeneratora ar saules fotovoltu paneļu uzstādīšana transformatora punktos
ST 2022/21Sadales transformatoru iegāde
ST 2022/22Sekundārās slēgiekārtas un dzēšspoles komplekta piegāde apakšstacijas  Nr.167 "Valdemārpils" 20kV pārbūvei
ST 2022/23Materiālu iepirkums programmas "Vidsprieguma līniju izbūve un pārbūve" ietvaros
ST 2022/24
Sadales sistēmas transformatoru tehnisko zudumu kompensēšana ar saules enerģiju. Mikroģeneratora ar saules fotovoltu paneļu uzstādīšanu transformatora punktos 
ST 2022/25
0.4-20kV elektropārvades līniju trašu tīrīšana AS "Sadales tīkls" Jēkabpils, Madonas, Siguldas, Smiltenes, Valmieras un Tukuma iecirkņos
ST 2022/27Ziņojums 1kV transformatori ST2022/27
ST 2022/28Zemsprieguma sadalnes
ST 2023/1Sadales transformatoru piegāde
Zinojums_ST_2023_1_1dala_atkartots.pdf Zinojums_ST_2023_1_2_dala_atkartots.pdf
ST 2023/2Siltumtrases pievadu izbūve ēkām Raiņa ielā 10 un 12, Valmierā
ST 2023/3Administratīvās ēkas fasādes atjaunošana Raiņa ielā 12, Valmierā
ST 2023/4 ANMPieslēgums pilsētas centralizētajam siltumtīklam Virkas ielā 6, Kuldīgā
ST 2023/5Telpu un teritoriju uzkopšanas pakalpojums AS "Sadales tīkls" atbalsta bāzēs
ST 2023/6Caurvadu izolatoru iegāde
ST 2023/8Vidsprieguma pārklātu vadu un zemsprieguma kabeļu iegāde
ST 2023/12Vidsprieguma komutācijas aparātu iegāde
ST 2023/14Sekundārās slēgiekārtas iegāde a/st. Eleja 20kV pārbūvei
ST 2023/15Slegiekārta a/st Nīca. Par pārtraukšanu
ST 2023/16
Slēgiekārta a/st  Ērgli Par pārtraukšanu
ST 2023/21Nokomplektētas 20 kV konteinera tipa ēkas piegāde a/st. Nr.23 "Ērgļi" un a/st. Nr.69 "Nīca" 20kV sadales pārbūvei
ST 2023/24 ANMPieslēgums pilsētas centralizētajam siltumtīklam Virkas ielā 6, Kuldīgā
ST 2023/25Sekundārās slēgiekārtas piegāde a/st. Nīca 20kV sadales pārbūvei
ST 2023/26Sekundārās slēgiekārtas piegāde a/st. Ērgļi 20kV sadales pārbūvei
ST 2023/27Transporta pakalpojums Loģistikas centram
ST 2023/28Klientu zvanu apstrādes pakalpojuma iegāde
ST 2023/34 REPowerEUAutonomu vadības bloku iegāde
ST 2023/36 ANMElektrisko transportlīdzekļu pieslēgumu projektēšana un izbūve Ventspilī