Datu platforma

Sākot ar 2020. gada 15. februāri, "Sadales tīkls" ir ieguvis jaunu lomu elektroenerģijas tirgū, kļūstot par Elektroenerģijas tirgus datu apmaiņas un uzglabāšanas platformas "Step" turētāju.

Datu platforma "Step" ir informācijas tehnoloģiju sistēma, kuras mērķis ir nodrošināt standartizētu un centralizētu elektroenerģijas tirgus datu apmaiņu un uzglabāšanu starp tirgus dalībniekiem un sistēmas operatoriem. Datu platformas "Step" darbība tiek nodrošināta, gan integrējot sistēmas, gan arī izmantojot vienotu portālu.

Datu platformas portāls: datuplatforma.lv
Datu platformas logo:

TIRGUS SAZIŅAS MODEĻIDecentralizēts


Centralizēts


Datu platforma "Step" ļauj visiem tirgus dalībniekiem runāt vienotā valodā, nodrošina caurspīdīgu un vienlīdzīgu datu pārvaldību, kā arī ātru un efektīvu datu apmaiņu, tādejādi vairojot nozares darbības efektivitāti un veidojot elektroenerģijas tirgu dinamiskāku un vieglāk pieejamu nākotnē. Datu platformā "Step" datu apmaiņa tiek nodrošināta starp visiem elektroenerģijas tirgus dalībniekiem. Vienoti datu kvalitātes standarti, centralizēta apmaiņa un efektīva jauno tehnoloģiju risinājumu izmantošana ir būtisks priekšnosacījums Latvijas elektroenerģijas tirgus sekmīgai attīstībai.

Vienotajā datu apmaiņas standartā var iepazīties ar datu apmaiņas principiem. Standartā minētie paraugi ir pieejami autorizētā vidē. Ja tie nepieciešami, lūdzam sazināties ar mums.

Aktuālā versija (publicēta 05.07.2023.)
Vienotais datu apmaiņas standarts v.1.1

Iepriekšējās versijas
Vienotais datu apmaiņas standarts v.1.0

Konsultācijām:

Betija Grunska
Projektu vadītāja