Datu platforma

Sākot ar 2020. gada 15. februāri, "Sadales tīkls" ir ieguvis jaunu lomu elektroenerģijas tirgū, kļūstot par elektroenerģijas tirgus datu apmaiņas un uzglabāšanas platformas "Step" turētāju. Datu platforma "Step" ir informācijas tehnoloģiju sistēma, kuras mērķis atbilstoši Elektroenerģijas tirgus likumam ir nodrošināt standartizētu un centralizētu datu apmaiņu un uzglabāšanu visiem elektroenerģijas tirgus dalībniekiem un sistēmas operatoriem. Datu platforma "Step" ļauj tirgus dalībniekiem runāt vienotā valodā, nodrošina caurspīdīgu un vienlīdzīgu datu pārvaldību, kā arī ātru, efektīvu datu apmaiņu, tādejādi vairojot nozares darbības efektivitāti un veidojot elektroenerģijas tirgu dinamiskāku un vieglāk pieejamu. Vienoti datu kvalitātes standarti, centralizēta apmaiņa un efektīva jauno tehnoloģiju risinājumu izmantošana ir būtisks priekšnosacījums Latvijas elektroenerģijas tirgus sekmīgai attīstībai. Datu platforma "Step" elektroenerģijas tirgus dalībniekiem ir pieejama kopš 2023. gada 27. marta.

Datu platformā "Step" ir pieejami pieslēgumu un klientu pamatdati, notiek tādi elektroenerģijas tirgus procesi, kā apmaiņa ar tirgus ziņojumiem un patēriņa datiem, un atskaišu veidošana.

Datu platforma "Step" piedāvā veikt datu apmaiņu caur sistēmu integrāciju vai caur datu platformas portālu.

Datu platformas portāls: datuplatforma.lv
Datu platformas logo:

Lai nodrošinātu standartizētu un centralizētu tirgus datu apmaiņu, "Sadales tīkls" ir izstrādājis vienoto datu apmaiņas standartu, kurā var iepazīties ar datu apmaiņas principiem, sistēmu integrācijas iespējām, failu formātiem un minimālajām datu kopām. Standartā minētie paraugi ir pieejami autorizētā vidē. Ja tie nepieciešami, lūdzam sazināties ar mums.

Aktuālā versija: 
Vienotais datu apmaiņas standarts v.1.3 (publicēts 10.06.2024.)

Iepriekšējās versijas: 
Vienotais datu apmaiņas standarts v.1.2 (publicēts 10.01.2024.)
Vienotais datu apmaiņas standarts v.1.1 (publicēts 05.07.2023.)
Vienotais datu apmaiņas standarts v.1.0

Ikvienam elektroenerģijas tirgus dalībniekam, uzsākot darbību Latvijas teritorijā, ir jāreģistrējas atbilstoši spēkā esošajam Latvijas Republikas normatīvajam regulējumam. Noslēgt datu platformas "Step" lietošanas līgumu varēs tikai tie tirgus dalībnieki, kuri izpildījuši visus zemāk minētos priekšnosacījumus.

Pārvaldes sistēmas operators:  saņemta SPRK licence elektroenerģijas pārvadei visā Latvijas teritorijā.

Sadales sistēmas operators: saņemta SPRK licence, kurā norādīta pakalpojumu sniegšanas zona.

Elektroenerģijas tirgotājs:

 • reģistrējies elektroenerģijas ražotāju un tirgotāju SPRK reģistrā;
 • noslēdzis sistēmas lietošanas līgumu ar pārvades sistēmas operatoru;
 • noslēdzis līgumu par balansēšanas pakalpojumu saņemšanu ar balansēšanas pakalpojuma sniedzēju (vai pārvaldes sistēmas operatoru);
 • noslēdzis sistēmas lietošanas līgumu ar sadales sistēmas operatoriem, kuru licences zonās plāno apkalpot elektroenerģijas galalietotājus.

Elektroenerģijas ražotājs:

 • reģistrējies elektroenerģijas ražotāju un tirgotāju SPRK reģistrā;
 • noslēdzis pieslēguma līgumu ar sistēmas operatoru par sistēmas pieslēguma ierīkošanu;
 • noslēdzis sistēmas lietošanas līgumu ar sistēmas operatoru, kura tīklam pieslēgts attiecīgais lietotāja objekts;
 • noslēdzis sistēmas pakalpojumu līgumu ar sistēmas operatoru par sistēmas pakalpojumu un citu pakalpojumu saņemšanu.

Balansatbildīgā puse:

 • reģistrējies elektroenerģijas ražotāju vai tirgotāju SPRK reģistrā;
 • noslēdzis sistēmas lietošanas līgumu ar pārvaldes sistēmas operatoru;
 • noslēdzis balansēšanas līgumu ar pārvaldes sistēmas operatoru;
 • noslēdzis sistēmas lietošanas līgumu ar sadales sistēmas operatoriem, kuru licences zonās plāno apkalpot elektroenerģijas galalietotājus.

Regulēšanas pakalpojuma sniedzējs, tajā skaitā agregators:

 • reģistrējies SPRK agregatoru reģistrā;
 • noslēdzis sistēmas lietošanas līgumu ar sistēmas operatoru, kura tīklam pieslēgts attiecīgais lietotāja objekts;
 • noslēdzis līgumu ar lietotāju par attiecīgā objekta pieprasījuma reakciju;
 • noslēdzis balansēšanas pakalpojuma līgumu vai balansēšanas līgumu ar to pašu balansēšanas pakalpojuma sniedzēju, kas nodrošina balansēšanas pakalpojumu pieslēgumos, kurus izmanto pieprasījuma reakcijas sniegšanai.

Par datu platformā "Step" pieejamās informācijas precizitāti ir atbildīgs katrs sadales sistēmas operators; jautājumu gadījumā aicinām vērsties pie attiecīgā sadales sistēmas operatora. Tehniskus jautājumus par datu platformas "Step" darbību vai lietošanas uzsākšanu, kā arī priekšlikumus datu platformas funkcionalitātes attīstībai sūtiet uz e-pastu 

step@sadalestikls.lv