SPRIEGUMAKTĪVIE DARBI LĪDZ 1 KV

Kursa mērķis:
Sniegt nepieciešamās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas, organizējot un veicot spriegumaktīvos darbus gaisvadu līnijās un sadalnēs līdz 1 kV. Iepazīstināt ar aprīkojumu un materiāliem spriegumaktīvo darbu veikšanā, kā arī sniegt rekomendācijas par to pielietojumu.

Kursa saturs:

  • spriegumaktīvo darbu normatīvie dokumenti;
  • spriegumaktīvo darbu principi;
  • pielietojamie instrumenti, aprīkojums;
  • darbu veikšanas tehnoloģija.

Mērķauditorija:
 Nodarbinātie, kas veic elektromontāžas, remonta vai ekspluatācijas darbus ar spriegumaktīvo darbu izpildes metodēm.

Kursa apguvi apliecinošs dokuments:
Apliecība par sekmīgu kursa apguvi.

Kursa ilgums:
16 akadēmiskās stundas, no kurām 10 akadēmiskās stundas ir praktiskās mācības.