Projektu, darbu saskaņošana

Šī informācija jums ir aktuāla, ja esat zemes īpašnieks, būvuzņēmējs, mežizstrādes darbu veicējs vai to pārstāvis un esat ieplānojis veikt būvniecības, rakšanas vai cita veida darbus īpašumā.

TEHNISKIE NOTEIKUMI

Ja plānojat izstrādāt projektu ar mērķi būvēt, pārbūvēt, nojaukt ēku u.c.; plānojat izstrādāt zemes ierīcības projektu vai plānojat teritorijas attīstību (detālplānojums, lokālplānojums) - jums nepieciešams saņemt tehniskos noteikumus no "Sadales tīkla". Tehniskie noteikumi nosaka prasības, kas jāievēro darbu veikšanas laikā, lai netiktu skarta "Sadales tīkla" infrastruktūra.

Spiediet uz pogas zemāk, lai autorizētos e-vidē un aizpildītu pieteikumu. Jūsu pieteikumu izskatīsim  un atbildi sniegsim 10 darba dienu laikā (gadījumos, kad atbildes sagatavošanai būs nepieciešams ilgāks laiks, jau iepriekš e-vidē un jūsu norādītajā e-pastā saņemsiet informāciju par apstākļiem, kas to ietekmē). Atbildi saņemsiet kā elektroniski parakstītu EDOC dokumentu, kas būs pieejams "Sadales tīkla" e-vidē.


 PIESLĒGTIES

PROJEKTĒŠANAI

"Sadales tīkls" veic topogrāfiskā plāna (teritorijas plāns ar infrastruktūras objektiem) saskaņošanu, tādējādi rūpējoties gan par katra objekta, gan katra elektroenerģijas lietotāja drošību.

Prasības topogrāfiskā plāna saskaņošanai:

  • topogrāfiskais plāns jāsagatavo atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
  • topogrāfiskajā plānā jābūt precīzi attēlotai esošajai "Sadales tīkla" infrastruktūrai;
  • ja jums nav pieejami precīzi dati par esošo "Sadales tīkla" infrastruktūru, jums obligāti jāsazinās ar "Sadales tīkla" pārstāvi, lai vienotos par nepieciešamo mērījumu veikšanu.

Svarīgi zināt! Par precīzu infrastruktūras attēlošanu topogrāfiskajā plānā ir atbildīgs jūsu izvēlētais mērnieks.

Spiediet uz pogas zemāk, lai autorizētos e-vidē un aizpildītu pieteikumu. Jūsu pieteikumu izskatīsim  un atbildi sniegsim 10 darba dienu laikā (gadījumos, kad atbildes sagatavošanai būs nepieciešams ilgāks laiks, jau iepriekš e-vidē un jūsu norādītajā e-pastā saņemsiet informāciju par apstākļiem, kas to ietekmē). Atbildi saņemsiet kā elektroniski parakstītu EDOC dokumentu, kas būs pieejams "Sadales tīkla" e-vidē.


 PIESLĒGTIES


"Sadales tīkls" veic projektu tehnisko risinājumu saskaņošanu. Mēs saskaņojam: 

  • būvprojektus (ja plānojat būvēt, pārbūvēt, nojaukt ēku, ēkas daļas vai inženiertīklu u.c.); 
  • zemes ierīcības projektu vai īpašuma apgrūtinājuma plānu grafiskās daļas projektus; 
  • "Sadales tīkla" lietotu zemju pievienošanu jūsu īpašumam;
  •  teritorijas attīstības plāna (detalplānojums, lokālplānojums) atbilstību "Sadales tīkla" izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem.

Spiediet uz pogas zemāk, lai autorizētos e-vidē un aizpildītu pieteikumu. Jūsu pieteikumu izskatīsim  un atbildi sniegsim 10 darbdienu laikā (gadījumos, kad atbildes sagatavošanai būs nepieciešams ilgāks laiks, jau iepriekš e-vidē un jūsu norādītajā e-pastā saņemsiet informāciju par apstākļiem, kas to ietekmē). Atbildi saņemsiet kā elektroniski parakstītu EDOC dokumentu, kas būs pieejams "Sadales tīkla" e-vidē.


 PIESLĒGTIES


Svarīgi zināt! Pirms ir uzsākta būvprojekta izstrāde, obligāti jāpiesaka tehnisko noteikumu izstrāde (informāciju meklējiet augstāk šajā sadaļā). Ja dokumentus iesniedzat "Sadales tīkla" nodaļā, līdzi ņemiet būvprojektu, lai to varētu uzrādīt mūsu darbiniekam

BŪVNIECĪBAI

Pirms būvdarbu vai citu zemes rakšanas darbu uzsākšanas objektā, ja to nosaka pašvaldība, "Sadales tīkla" saskaņojuma nosacījumi vai tiek veikti darbi elektroapgādes līniju aizsargjoslā, no "Sadales tīkla" nepieciešams saņemt rakšanas darbu atļauju. Šīs atļaujas saņemšana norāda uz to, ka darbi plānotajā objektā ir droši un netiks skarta "Sadales tīkla" infrastruktūra.

Spiediet uz pogas zemāk, lai autorizētos e-vidē un aizpildītu pieteikumu. Jūsu pieteikumu izskatīsim  un atbildi sniegsim divu darbdienu laikā (gadījumos, kad atbildes sagatavošanai būs nepieciešams ilgāks laiks, jau iepriekš e-vidē un jūsu norādītajā e-pastā saņemsiet informāciju par apstākļiem, kas to ietekmē). Atbildi saņemsiet kā elektroniski parakstītu EDOC dokumentu, kas būs pieejams "Sadales tīkla" e-vidē.


 PIESLĒGTIESSvarīgi zināt! "Sadales tīkls" nav vienīgā institūcija, kurā ir nepieciešams saņemt atļauju rakšanas darbiem. Rakšanas darbu atļauju nepieciešams saņemt arī no citiem komunikāciju turētājiem.

Ja jūs esat meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs un plānojat mežistrādi jeb cirsmu izstrādes darbus vietā, kurai blakus atrodas gaisvadu elektrolīnija, pirms darbu uzsākšanas to veicējam ir jāsaņem "Sadales tīkla" atļauja darbu veikšanai.

Spiediet uz pogas zemāk, lai autorizētos e-vidē un aizpildītu pieteikumu. Jūsu pieteikumu izskatīsim  un atbildi sniegsim 10 darbdienu laikā (gadījumos, kad atbildes sagatavošanai būs nepieciešams ilgāks laiks, jau iepriekš e-vidē un jūsu norādītajā e-pastā saņemsiet informāciju par apstākļiem, kas to ietekmē). Atbildi saņemsiet kā elektroniski parakstītu EDOC dokumentu, kas būs pieejams "Sadales tīkla" e-vidē.


 PIESLĒGTIES

"Sadales tīkls" izsniedz atzinumus iesniegšanai būvvaldē par objektu gatavību nodošanai ekspluatācijā un atbilstību "Sadales tīkla" izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem.

Spiediet uz pogas zemāk, lai autorizētos e-vidē un aizpildītu pieteikumu. Jūsu pieteikumu izskatīsim  un atbildi sniegsim 10 darba dienu laikā (gadījumos, kad atbildes sagatavošanai būs nepieciešams ilgāks laiks, jau iepriekš e-vidē un jūsu norādītajā e-pastā saņemsiet informāciju par apstākļiem, kas to ietekmē). Atbildi saņemsiet kā elektroniski parakstītu EDOC dokumentu, kas būs pieejams "Sadales tīkla" e-vidē.

 

PIESLĒGTIES

KAS JĀZINA, LAI SĀKTU LIETOT E-VIDI TEHNISKO DARBU SASKAŅOŠANAI?

  • Autorizējieties ar internetbanku kā privātpersona.
  • Pēc pirmreizējās autorizācijas aizpildiet “Profilu”, kurā jāievada sava kontaktinformācija, kā arī jāpievieno uzņēmums/-i, ja tādu/-us pārstāvat (piemēram, projektētāji, topogrāfi u.c.).
  • Apstiprinot profilu, aicinām uzsākt darbu e-vidē.

Spiediet uz pogas zemāk, lai autorizētos e-vidē un aizpildītu pieteikumu.


PIESLĒGTIES