KABEĻU ELEKTROPĀRVADES LĪNIJU AR SPRIEGUMU LĪDZ 1 KV MONTĀŽA

Kursa mērķis:
Apgūt kabeļu montāžu elektropārvades līnijām ar spriegumu līdz 1kV un šo darbu veikšanai nepieciešamās teorētiskās zināšanas un praktiskās darba iemaņas.

Kursa saturs:

  • kabeļu uzbūve un savienojumu veidi;
  • spēka kabeļu uzmavas un gala apdares;
  • kabeļu sagatavošana montāžai;
  • kabeļu montāža.

Mērķauditorija: 
Nodarbinātie, kuriem nepieciešams veikt kabeļu līniju līdz 1kV montāžas, ekspluatācijas un remonta darbus.

Prasības kursa uzsākšanai:
Vismaz 2. profesionālās kvalifikācijas līmenim atbilstoša kvalifikācija, kas saistīta ar spēka elektroietaišu elektrozinību apgūšanu, piemēram, elektriķis, elektromontieris, elektrotehniķis, utt.

Kursa apguvi apliecinošs dokuments:
Apliecība par sekmīgu kursa apguvi un kabeļu montiera dienasgrāmata.

Kursa ilgums:
28 akadēmiskās stundas, no kurām 20 akadēmiskās stundas ir praktiskās mācības.