IZLICES TIPA CELTŅU OPERATORS, ZINĀŠANU PĀRBAUDE

Kursa mērķis:
Sniegt informāciju par aktualitātēm, izmaiņām noteikumos un normatīvajos aktos par darbu ar kravas celtņiem, un bīstamo iekārtu ekspluatāciju, instrukcijām apkalpojošajam personālam un atkārtot zināšanas par bīstamajiem faktoriem darbā ar celšanas iekārtām.

Kursa saturs:

  • izmaiņas normatīvo aktu prasībās;
  • bīstamie faktori darbā ar izlices tipa celtņiem;
  • kravas satvērējierīces un tara;
  • darba aizsardzības prasības.

Mērķauditorija
Nodarbinātie, kurus izlices tipa kravas celtņa valdītājs norīkojis par izlices tipa celtņa operatoru un paredzējis regulāras zināšanu pārbaudes.

Prasības kursa uzsākšanai:
 Apgūta sākotnējā mācību programma “Izlices tipa celtņu operators”.

Kursa apguvi apliecinošs dokuments:
 Protokols par kursa apguvi.

Kursa ilgums:
 4 akadēmiskās stundas.