Iekšējo tīklu higiēna


Regulāri rūpējieties par sava īpašuma elektrotīkliem – pārbaudiet iekšējo instalāciju, izmantojiet tikai drošas elektroierīces, kā arī  izvērtējiet un pielāgojiet nepieciešamo slodzi!

Labi pārzinot savu iekšējo elektrotīklu, jūs vienmēr spēsiet pieņemt pareizo lēmumu, lai ātri un bieži vien patstāvīgi atjaunotu elektrības padevi, pasargātu mājokli no ugunsnelaimes un savus ģimenes locekļus no elektrotraumām, bet mēs – atbalstītu jūs un laikus sniegtu palīdzību.


NOVĒRTĒJIET ELEKTROIERĪČU DROŠUMU!

Sadzīves elektroierīces ar laiku nolietojas. Saplaisājusi vadu izolācija un kaili vadi var būt iemesls bīstamai elektrotraumai vai pat ugunsnelaimei. Elektroierīcēs uzkrājušies putekļi būtiski paaugstina aizdegšanās risku.


BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI

Ja iekšējie elektrotīkli ir nolietojušies, bojāti vai nepareizi ierīkoti, rodas strāvas noplūde, materiāli sakarst, var sākt dzirksteļot un pat aizdegties. Daļai ēku elektroinstalācija ir novecojusi un nav piemērota arvien pieaugošajam elektrības patēriņam un slodzei.

Atbilstoši spēkā esošajiem Ugunsdrošības noteikumiem elektroinstalācijas pārbaude jāveic vienu reizi 10 gados. Ja noteiktais termiņš nokavēts, pārbaude jāveic nekavējoties.

Elektroinstalācijas un kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaudi drīkst veikt tikai sertificēts elektriķis, iepriekš uzrādot dokumentu, kas apliecina viņa kvalifikāciju un tiesības veikt šādus darbus.

Elektrotīkla bojājuma, avārijas un jebkurā citā, jūsuprāt, bīstamā gadījuma atcerieties, – ja laikus atslēgsiet visus automātslēdžus un apturēsiet elektrības padevi, pasargāsiet savu mājokli no ugunsnelaimes. Ja vēl nezināt, kur atrodas automātslēdži, lūdzu, iespējami drīz noskaidrojiet to un pastāstiet arī saviem ģimenes locekļiem! Vairāk par ieteicamo rīcību elektroapgādes pārtraukumu un elektrotīklu bojājumu situācijās