DARBS AR KABEĻU DETEKTORU

Kursa mērķis:
Sniegt darbā nepieciešamās teorētiskās zināšanas, papildināt praktiskās iemaņas darbā ar dažāda veida kabeļu detektoriem, sniegt rekomendācijas kabeļu trašu uzrādīšanā.

Kursa saturs:

  • kabeļu detektoru uzbūve un darbības princips;
  • trases meklēšanas metodes;
  • frekvenču pielietošanas nosacījumi;
  • signālu ģeneratora pieslēgšana;
  • induktīvās spailes pieslēgšana;
  • ģeneratora indukcijas izmantošana;
  • kabeļu detektora papildus funkcijas.

Mērķauditorija: 
Nodarbinātie, kuriem jānosaka kabeļu līnijas bojājuma vieta un  jāuzrāda kabeļu līnijas trases.

Kursa apguvi apliecinošs dokuments:
Apliecība par sekmīga kursa apguvi.

Kursa ilgums:
8 akadēmiskās stundas, tai skaitā 4 akadēmiskās stundas praktiskās mācības.


Plānotās mācības

Sākuma laiks Beigu laiks Mācību vieta
18.10.2023
09:00
18.10.2023
15:40
Ventspils iela 58, Rīga Grupa nokomplektēta