SPRIEGUMAKTĪVO DARBU VEIKŠANA GAISVADU LĪNIJĀS, PRAKTISKO IEMAŅU ATJAUNOŠANA

Kursa mērķis: 
Papildināt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas, organizējot un  veicot spriegumaktīvos darbus gaisvadu līnijās līdz 1 kV. Iepazīstināt ar izmaiņām normatīvajos aktos un jauninājumiem aprīkojumā, kā arī sniegt padomus par to pielietojumu.

Kursa saturs:

  • spriegumaktīvo darbu normatīvie dokumenti;
  • pielietojamie instrumenti, aprīkojums;
  • darbu veikšanas tehnoloģija.

Mērķauditorija
Nodarbinātie, kuri veic spriegumaktīvos darbus gaisvadu līnijās.

Prasības kursa uzsākšanai:
Ir apgūta viena no sekojošām mācību programmām:

  • “Spriegumaktīvo darbu veikšana gaisvadu līnijās”;
  • “Spriegumaktīvo darbu veikšana sadalnēs”;
  • “Spriegumaktīvo darbu veikšana uzskaites sadalnēs “;
  • “Spriegumaktīvie darbi līdz 1 kV “.

Kursa apguvi apliecinošs dokuments:
Protokols par kursa  apguvi.

Kursa ilgums:
6 akadēmiskās stundas, no kurām 4 akadēmiskās stundas ir praktiskās mācības.