ATBILDĪGAIS SPECIĀLISTS PAR CILVĒKU PACĒLĀJU TEHNISKO STĀVOKLI UN DROŠU EKSPLUATĀCIJU

Kursa mērķis:
Sniegt informāciju par noteikumiem cilvēku pacēlāju uzraudzībā, kā arī par normatīvajiem aktiem, kas saistīti ar cilvēku pacēlāju ekspluatāciju, instrukcijām apkalpojošajam personālam un iepazīstināt ar bīstamajiem faktoriem darbā ar cilvēku pacēlājiem.

Kursa saturs:

  • normatīvo aktu prasības;
  • cilvēku pacēlāju reģistrācija;
  • bīstamie faktori cilvēku pacēlāju ekspluatācijā;
  • cilvēku pacēlāju tehniskās uzraudzības kārtība;
  • cilvēku pacēlāju tehniskās pārbaudes un to periodiskums;
  • cilvēku pacēlāju drošas ekspluatācijas prasības;
  • cilvēku pacēlāju avārijas izmeklēšanas kārtība;
  • darba aizsardzības prasības.

Mērķauditorija
Nodarbinātie, kurus cilvēku pacēlāju valdītājs norīkojis, kā atbildīgo speciālistu par cilvēku   pacēlāju tehnisko stāvokli un/vai drošu ekspluatāciju.

Kursa apguvi apliecinošs dokuments:
Apliecība par sekmīgu kursa apguvi.

Kursa ilgums:
4 akadēmiskās stundas.