Pastāvīgs pieslēgums

Jauns pastāvīgais elektrības pieslēgums jāpiesaka tad, ja jums ir nekustamais īpašums, kurā nekad nav bijusi pieejama elektrība, ir nepieciešams veikt elektrotīkla pārbūvi, slodzes palielināšanu vai veidot jaunu papildu pieslēgumu. 

SVARĪGI PRIEKŠDARBI

Ja jūsu īpašums jau iepriekš bijis apdzīvots, iespējams, tajā ir saglabājies pieslēgums elektrotīklam un nepieciešams tikai atjaunot pieslēguma līgumu un pašas elektrības piegādi. Šādā gadījumā jums tikai jāizvēlas elektroenerģijas tirgotājs un jāpiesakās elektrības saņemšanai. Vairāk par pieslēguma atjaunošanu jeb lietotāja maiņu

Izmantojiet slodzes aprēķina kalkulatoru mājsaimniecībām un konsultējieties ar sertificētu elektriķi vai elektrotīklu projektētāju. Ņemiet vērā, ka elektrības pieslēguma maksimālā atļautā slodze ietekmēs ne tikai pieslēguma ierīkošana izmaksas, bet arī turpmākos maksājumus par elektrību!

Ja plānojat ierīkot elektrības pieslēgumu ar lielu patēriņa jaudu, iesakām izmantot brīvās jaudas karti, lai noskaidrotu "Sadales tīkla" elektrotīkla apakšstacijās (110 / (6 - 20) kV) pieejamo jaudu elektroenerģijas patēriņam.

"Sadales tīkla" padomi: Kā pareizi aprēķināt pieslēguma jaudu?

Izmantojiet tarifu aprēķina kalkulatoru, lai noteiktu patēriņa paradumiem piemērotāko sadales sistēmas operatora tarifu un kopējās prognozējamās ikmēneša izmaksas par elektrību. Vairāk par tarifiem

JAUNA ELEKTRĪBAS PIESLĒGUMA IERĪKOŠANA

         

 • Ja pieslēguma ierīkošanai elektrotīkla pārbūve nebūs vajadzīga, trīs dienu laikā piedāvāsim izmaksu gala aprēķinu un līgumu (skat. 3. soli "Līgums un maksājumi").
 • Pārējos gadījumos trīs dienu laikā bez maksas sagatavosim tehniskās prasības ar norādi, ka pieslēguma ierīkošanai ir nepieciešami būvdarbi un būvprojekts, kā arī aptuvenu izmaksu aprēķinu. Ja rodas papildu jautājumi par tehniskajām prasībām, piesakiet konsultāciju klientu portālā e-st.lv
 • Atsevišķos gadījumos piedāvāsim pilna servisa pakalpojumu
 • Būvniecības informācijas sistēmā izveidosim būvniecības ieceri un pilnvaru jūsu norādītajam projektētājam, pie kura turpmāk varēsiet vērsties, lai sekotu līdzi projekta saskaņošanas virzībai.

 • Jūsu izvēlētais projektētājs sagatavos būvprojektu un pievienos to būvniecības lietai Būvniecības informācijas sistēmā. Kad būvvalde būs projektu apstiprinājusi, iesniedziet to "Sadales tīklam" (oriģinālu un vienu tā kopiju papīra formā, kā arī ierakstu CD vai USB zibatmiņā).
 • Sagatavosim un klientu portālā e-st.lv pieslēguma ierīkošanas pieteikumam pievienosim pieslēguma līgumu un rēķinu. Ja elektrotīkla pārbūve nebūs vajadzīga, jāmaksā būs tikai pieslēgšanas izdevumi. Pakalpojumu cenrādis


 • Ja elektrotīkla izbūve ir nepieciešama, "Sadales tīkla" izvēlētais būvuzņēmējs līgumā noteiktajā termiņā veiks plānotos būvdarbus, izbūvējot "Sadales tīklam" piederošo jaunā pieslēguma daļu – no kopējā elektrotīkla tīkla līdz uzskaites sadalnei.


 • Kad jūsu izvēlētais elektriķis būs sadalnē pievienojis kabeli un īpašums būs gatavs elektrības saņemšanai, aplieciniet to, veicot atzīmi klientu portālā e-st.lv. Ievērojiet klientu portālā norādīto termiņu!


 • Ne vēlāk kā divu darbdienu laikā sazināsimies ar jums, lai vienotos par jums ērtāko laiku skaitītāja uzstādīšanai. Pieslēgsim skaitītāju un sāksim elektrības piegādi.
 • Izvēlieties elektroenerģijas tirgotāju un noslēdziet tirdzniecības līgumu.

  Ņemiet vērā!
  Ja tirdzniecības līgumu noslēgsiet tajā pašā mēnesī, kad uzstādīts un pieslēgts skaitītājs, jau sākot ar pirmo patēriņa dienu, elektrību varēsiet pirkt no sava izvēlētā tirgotāja. Ja līguma slēgšanu atliksiet, elektrība jums tiks piegādāta pēdējās garantētās piegādes ietvaros un tirgotāju maiņa notiks tikai nākamā mēneša 1. datumā pēc līguma noslēgšanas ar nosacījumu, ka līgums noslēgts līdz mēneša 15. datumam.

  Sāciet lietot elektrību!

"Sadales tīkla" padomi:  Kā īpašumā ievilkt elektrību

BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI

Jā, pakalpojumu varat pieteikt arī pie sava elektroenerģijas tirgotāja. Piedāvājumu sagatavosim trīs dienu laikā un ievietosim klientu portālā e-st.lv

Atkarībā no projekta sarežģītības pakāpes, jauna elektrības pieslēguma ierīkošana, esošā tīkla pārbūve vai slodzes palielināšana var aizņemt no dažām dienām līdz vairākiem mēnešiem. Kopējais laika periods būs atkarīgs arī no tā, cik ātri jūs paveiksiet darbus, kas veicami klientam.

Sekojiet līdzi visiem elektrības pieslēguma sagatavošanas darbiem klientu portālā e-st.lv! Reģistrējiet savu e-pastu un tālruņa numuru, lai ātri un ērti saņemtu aktuālo informāciju.

Jaunu pieslēgumu ierīko saskaņā ar noteikumiem "Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas sadales sistēmai". Tie nosaka vienotus jauna elektroenerģijas sistēmas pieslēguma ierīkošanas vai esošā pieslēguma slodzes izmaiņu noteikumus.

 • Ja elektrotīkla pārbūve nebūs vajadzīga, būs jāmaksa tikai par pieslēgšanu.
 • Ja pārbūve būs vajadzīga un pieslēgums atbildīs ampērmaksas piemērošanas nosacījumiem, pieslēguma izmaksas ātri un ērti varēsiet noskaidrot jauna pieslēguma maksas kartē
 • Pārējos gadījumos bez maksas sagatavosim piedāvājumu tehniskās prasības un izmaksu aprēķinu. Jauna elektrības pieslēguma ierīkošanas, esošā pieslēguma pārbūves vai slodzes palielināšanas izmaksas būs atkarīgas no pieprasītās jaudas un darbu apjoma.

Ņemiet vērā, ka 50% no būvdarbu izmaksām līdzfinansēs "Sadales tīkls" un tikai atlikušos 50% būs jāmaksā pašam klientam. Pieslēgumiem ar jaudu virs 100 A šāds līdzfinansējums pieejams, sākot ar 2024. gada 1. maiju. Būvdarbu izmaksu sadalījums lielas jaudas pieslēgumiem

Pakalpojumu cenrādis

Jauna pieslēguma ierīkošanas un slodzes palielināšanas izmaksas aprēķina saskaņā ar noteikumiem "Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas sadales sistēmai"

Ja pieslēguma ierīkošanai jums ir nepieciešams izstrādāt būvprojektu, informāciju par projektētājiem meklējiet elektrotīklu projektētāju sarakstā. Tajā iekļauti elektroietaišu projektēšanas pakalpojumu sniedzēji, kuri pēdējā gada laikā pēc klientu pasūtījuma ir projektējuši "Sadales tīkla" energoapgādes objektus.  Pilns Latvijas Republikā reģistrēto būvkomersantu, kas sniedz projektēšanas pakalpojumu, saraksts pieejams Būvniecības informācijas sistēmā 

"Sadales tīkla" padomi: Kā izvēlēties elektrotīkla projektētāju, Elektrības pieslēguma būvprojekts

Jā, ja rodas papildu jautājumi vai vēlaties piedāvāt citu tehnisko risinājumu, piesakiet konsultāciju klientu portālā e-st.lv

Lai saņemtu rakšanas darbu atļauju, aizpildiet pieteikumu tehniskās informācijas portālā

Jā, plombējumu drīkst noņemt jūsu izvēlēts sertificēts elektriķis. Kad precīzi zināt plānoto darbu uzsākšanas laiku, aizpildiet pieteikumu klientu portālā e-st.lv un uzreiz saņemiet atļauju plombējuma noņemšanai. Vairāk par plombējuma noņemšanas kārtību

Informācija par konkursa kārtībā "Sadales tīkla" izvēlēto būvuzņēmēju un būvdarbu termiņš ir norādīti jūsu pieslēguma līgumā.

Lai izskatītu citu tehnisko risinājumu iespējas, lūdzu, piesakiet konsultāciju klientu portālā e-st.lv

Jā, ja jums tā ir ērti, vienojieties atsevišķi ar būvdarbu veicēju arī par jūsu elektrotīkla daļas izbūvi – darbu apjomu, laiku un izmaksām. Šis pakalpojums un tā izmaksas neietilpst "Sadales tīkla" aprēķinātajā pieslēguma ierīkošanas maksā.

Nē, pilna servisa pakalpojumu piedāvāsim tikai tad, ja plānotie darbi neskars citu īpašnieku zemi un tie būs veicami esošā elektrotīkla aizsargjoslā vai sarkano līniju robežās, kā arī nebūs citu specifisku ierobežojumu. Vairāk par pilna servisa pakalpojumu

Nē, rēķinu var izrakstīt tikai pakalpojuma pieteicējam, un tas pilnā apmērā jāapmaksā noteiktajā termiņā. Atsevišķos gadījumos varam izskatīt iespēju pagarināt apmaksas termiņu.

Aptuvenās izmaksas, kuras norādām piedāvājumā, tiek rēķinātas, balstoties uz vidējām cenām iepriekšējā gadā. Rēķinā tiek iekļautas konkursa kārtībā izvēlētā būvuzņēmēja precīzās izmaksas atbilstoši konkrētā projekta apjomam un tobrīd aktuālajām tirgus cenām.