PERSONĀLS AR OPERATĪVAJĀM TIESĪBĀM

Kursa mērķis:
Apgūt operatīvā darbā līdz 20kV nepieciešamās zināšanas, atbilstoši AS “Sadales tīkls” spēkā esošajiem normatīvajiem dokumentiem.

Kursa saturs:

  • operatīvais personāls un veicamie darba pienākumi;
  • organizatoriskie un tehniskie pasākumi drošai darbu izpildei;
  • operatīvo pārslēgumu veikšana;
  • primārās iekārtas;
  • elektroietaises darbības pārbaude;
  • ugunsdrošība un ugunsdzēsības normatīvie akti;
  • darbs ar bīstamajām iekārtām.

Mērķauditorija
Nodarbinātie, kuriem nepieciešams iegūt operatīvās tiesības.

Uzsākšanas nosacījumi:
Izglītojamajam jāatbilst kvalificēta vai apmācīta nodarbinātā statusam – iegūta B, Bz, C vai Cz elektrodrošības grupa (atbilstoši MK noteikumiem Nr. 1041).

Kursa apguvi apliecinošs dokuments:
Apliecība par sekmīgu kursa apguvi.

Kursa ilgums:
24 akadēmiskās stundas, no kurām 12 akadēmiskās stundas ir praktiskās mācības.


Plānotās mācības

Sākuma laiks Beigu laiks Mācību vieta
11.04.2023
09:00
11.04.2023
15:40
Pieteikties
25.04.2023
09:00
25.04.2023
15:40
Pieteikties
09.05.2023
09:00
09.05.2023
15:40
Pieteikties
23.05.2023
09:00
23.05.2023
15:40
Pieteikties
06.06.2023
09:00
06.06.2023
15:40
Pieteikties
20.06.2023
09:00
20.06.2023
15:40
Pieteikties
04.07.2023
09:00
04.07.2023
15:40
Pieteikties
18.07.2023
09:00
18.07.2023
15:40
Pieteikties
01.08.2023
09:00
01.08.2023
15:40
Pieteikties
15.08.2023
09:00
15.08.2023
15:40
Pieteikties
29.08.2023
09:00
29.08.2023
15:40
Pieteikties
12.09.2023
09:00
12.09.2023
15:40
Pieteikties
26.09.2023
09:00
26.09.2023
15:40
Pieteikties
10.10.2023
09:00
10.10.2023
15:40
Pieteikties
24.10.2023
09:00
24.10.2023
15:40
Pieteikties
07.11.2023
09:30
07.11.2023
16:10
Pieteikties
21.11.2023
09:00
21.11.2023
15:40
Pieteikties
05.12.2023
09:00
05.12.2023
15:40
Pieteikties
19.12.2023
09:00
19.12.2023
15:40
Pieteikties