PERSONĀLS AR OPERATĪVAJĀM TIESĪBĀM

Kursa mērķis:
Apgūt operatīvā darbā līdz 20kV nepieciešamās zināšanas, atbilstoši AS “Sadales tīkls” spēkā esošajiem normatīvajiem dokumentiem.

Kursa saturs:

  • operatīvais personāls un veicamie darba pienākumi;
  • organizatoriskie un tehniskie pasākumi drošai darbu izpildei;
  • operatīvo pārslēgumu veikšana;
  • primārās iekārtas;
  • elektroietaises darbības pārbaude;
  • ugunsdrošība un ugunsdzēsības normatīvie akti;
  • darbs ar bīstamajām iekārtām.

Mērķauditorija
Nodarbinātie, kuriem nepieciešams iegūt operatīvās tiesības.

Uzsākšanas nosacījumi:
Izglītojamajam jāatbilst kvalificēta vai apmācīta nodarbinātā statusam – iegūta B, Bz, C vai Cz elektrodrošības grupa (atbilstoši MK noteikumiem Nr. 1041).

Kursa apguvi apliecinošs dokuments:
Apliecība par sekmīgu kursa apguvi.

Kursa ilgums:
24 akadēmiskās stundas, no kurām 12 akadēmiskās stundas ir praktiskās mācības.


Plānotās mācības

Sākuma laiks Beigu laiks Mācību vieta
12.12.2022
09:00
14.12.2022
15:40
Ventspils iela 58, Rīga Pieteikties
03.01.2023
09:00
05.01.2023
15:40
Ventspils iela 58, Rīga Pieteikties
17.01.2023
09:00
19.01.2023
15:40
Ventspils iela 58, Rīga Pieteikties
31.01.2023
09:00
03.05.2061
15:40
Ventspils iela 58, Rīga Pieteikties
31.01.2023
09:00
02.02.2023
15:40
Ventspils iela 58, Rīga Pieteikties
14.02.2023
09:00
16.02.2023
15:40
Ventspils iela 58, Rīga Pieteikties
28.02.2023
09:00
02.03.2023
15:40
Ventspils iela 58, Rīga Pieteikties
14.03.2023
09:00
16.03.2023
15:40
Ventspils iela 58, Rīga Pieteikties
28.03.2023
09:00
30.03.2023
15:40
Ventspils iela 58, Rīga Pieteikties
11.04.2023
09:00
11.04.2023
15:40
Ventspils iela 58, Rīga Pieteikties
25.04.2023
09:00
25.04.2023
15:40
Ventspils iela 58, Rīga Pieteikties
09.05.2023
09:00
09.05.2023
15:40
Ventspils iela 58, Rīga Pieteikties
23.05.2023
09:00
23.05.2023
15:40
Ventspils iela 58, Rīga Pieteikties
06.06.2023
09:00
06.06.2023
15:40
Ventspils iela 58, Rīga Pieteikties
20.06.2023
09:00
20.06.2023
15:40
Ventspils iela 58, Rīga Pieteikties
04.07.2023
09:00
04.07.2023
15:40
Ventspils iela 58, Rīga Pieteikties
18.07.2023
09:00
18.07.2023
15:40
Ventspils iela 58, Rīga Pieteikties
01.08.2023
09:00
01.08.2023
15:40
Ventspils iela 58, Rīga Pieteikties
15.08.2023
09:00
15.08.2023
15:40
Ventspils iela 58, Rīga Pieteikties
29.08.2023
09:00
29.08.2023
15:40
Ventspils iela 58, Rīga Pieteikties
12.09.2023
09:00
12.09.2023
15:40
Ventspils iela 58, Rīga Pieteikties
26.09.2023
09:00
26.09.2023
15:40
Ventspils iela 58, Rīga Pieteikties
10.10.2023
09:00
10.10.2023
15:40
Ventspils iela 58, Rīga Pieteikties
24.10.2023
09:00
24.10.2023
15:40
Ventspils iela 58, Rīga Pieteikties
07.11.2023
09:30
07.11.2023
16:10
Ventspils iela 58, Rīga Pieteikties
21.11.2023
09:00
21.11.2023
15:40
Ventspils iela 58, Rīga Pieteikties
05.12.2023
09:00
05.12.2023
15:40
Ventspils iela 58, Rīga Pieteikties
19.12.2023
09:00
19.12.2023
15:40
Ventspils iela 58, Rīga Pieteikties