PERSONĀLS AR OPERATĪVAJĀM TIESĪBĀM

Kursa mērķis:
Apgūt operatīvā darbā līdz 20kV nepieciešamās zināšanas, atbilstoši AS “Sadales tīkls” spēkā esošajiem normatīvajiem dokumentiem.

Kursa saturs:

  • operatīvais personāls un veicamie darba pienākumi;
  • organizatoriskie un tehniskie pasākumi drošai darbu izpildei;
  • operatīvo pārslēgumu veikšana;
  • primārās iekārtas;
  • elektroietaises darbības pārbaude;
  • ugunsdrošība un ugunsdzēsības normatīvie akti;
  • darbs ar bīstamajām iekārtām.

Mērķauditorija
Nodarbinātie, kuriem nepieciešams iegūt operatīvās tiesības.

Uzsākšanas nosacījumi:
Izglītojamajam jāatbilst kvalificēta vai apmācīta nodarbinātā statusam – iegūta B, Bz, C vai Cz elektrodrošības grupa (atbilstoši MK noteikumiem Nr. 1041).

Kursa apguvi apliecinošs dokuments:
Apliecība par sekmīgu kursa apguvi.

Kursa ilgums:
24 akadēmiskās stundas, no kurām 12 akadēmiskās stundas ir praktiskās mācības.


Plānotās mācības

Sākuma laiks Beigu laiks Mācību vieta
11.03.2024
09:00
13.03.2024
15:40
Pieteikties
12.03.2024
09:00
12.03.2024
15:40
Pieteikties
25.03.2024
09:00
27.03.2024
15:40
Pieteikties
26.03.2024
09:00
26.03.2024
15:40
Pieteikties
09.04.2024
09:00
09.04.2024
15:40
Pieteikties
23.04.2024
09:00
23.04.2024
15:40
Pieteikties
07.05.2024
09:00
07.05.2024
15:40
Pieteikties
21.05.2024
09:00
21.05.2024
15:40
Pieteikties
04.06.2024
09:00
04.06.2024
15:40
Pieteikties
18.06.2024
09:00
18.06.2024
15:40
Pieteikties