PERSONĀLS AR OPERATĪVAJĀM TIESĪBĀM

Kursa mērķis:
Apgūt operatīvā darbā līdz 20kV nepieciešamās zināšanas, atbilstoši AS “Sadales tīkls” spēkā esošajiem normatīvajiem dokumentiem.

Kursa saturs:

  • operatīvais personāls un veicamie darba pienākumi;
  • organizatoriskie un tehniskie pasākumi drošai darbu izpildei;
  • operatīvo pārslēgumu veikšana;
  • primārās iekārtas;
  • elektroietaises darbības pārbaude;
  • ugunsdrošība un ugunsdzēsības normatīvie akti;
  • darbs ar bīstamajām iekārtām.

Mērķauditorija
Nodarbinātie, kuriem nepieciešams iegūt operatīvās tiesības.

Uzsākšanas nosacījumi:
Izglītojamajam jāatbilst kvalificēta vai apmācīta nodarbinātā statusam – iegūta B, Bz, C vai Cz elektrodrošības grupa (atbilstoši MK noteikumiem Nr. 1041).

Kursa apguvi apliecinošs dokuments:
Apliecība par sekmīgu kursa apguvi.

Kursa ilgums:
24 akadēmiskās stundas, no kurām 12 akadēmiskās stundas ir praktiskās mācības.


Plānotās mācības

Sākuma laiks Beigu laiks Mācību vieta
26.09.2023
09:00
26.09.2023
15:40
Ventspils iela 58, Rīga Grupa nokomplektēta
26.09.2023
09:00
28.09.2023
15:40
Ventspils iela 58, Rīga Grupa nokomplektēta
10.10.2023
09:00
10.10.2023
15:40
Ventspils iela 58, Rīga Grupa nokomplektēta
16.10.2023
09:00
18.10.2023
15:40
Ventspils iela 58, Rīga Pieteikties
24.10.2023
09:00
24.10.2023
15:40
Ventspils iela 58, Rīga Grupa nokomplektēta
06.11.2023
08:00
08.11.2023
14:40
Ventspils iela 58, Rīga Pieteikties
07.11.2023
11:30
07.11.2023
18:10
Ventspils iela 58, Rīga Grupa nokomplektēta
21.11.2023
08:00
21.11.2023
14:40
Ventspils iela 58, Rīga Pieteikties
21.11.2023
08:00
23.11.2023
14:40
Ventspils iela 58, Rīga Pieteikties
05.12.2023
08:00
05.12.2023
14:40
Ventspils iela 58, Rīga Pieteikties
11.12.2023
08:00
13.12.2023
14:40
Ventspils iela 58, Rīga Pieteikties
19.12.2023
08:00
19.12.2023
14:40
Ventspils iela 58, Rīga Pieteikties