PERSONĀLS AR OPERATĪVAJĀM TIESĪBĀM

Kursa mērķis:
Apgūt operatīvā darbā līdz 20kV nepieciešamās zināšanas, atbilstoši AS “Sadales tīkls” spēkā esošajiem normatīvajiem dokumentiem.

Kursa saturs:

  • operatīvais personāls un veicamie darba pienākumi;
  • organizatoriskie un tehniskie pasākumi drošai darbu izpildei;
  • operatīvo pārslēgumu veikšana;
  • primārās iekārtas;
  • elektroietaises darbības pārbaude;
  • ugunsdrošība un ugunsdzēsības normatīvie akti;
  • darbs ar bīstamajām iekārtām.

Mērķauditorija
Nodarbinātie, kuriem nepieciešams iegūt operatīvās tiesības.

Uzsākšanas nosacījumi:
Izglītojamajam jāatbilst kvalificēta vai apmācīta nodarbinātā statusam – iegūta B, Bz, C vai Cz elektrodrošības grupa (atbilstoši MK noteikumiem Nr. 1041).

Kursa apguvi apliecinošs dokuments:
Apliecība par sekmīgu kursa apguvi.

Kursa ilgums:
24 akadēmiskās stundas, no kurām 12 akadēmiskās stundas ir praktiskās mācības.


Plānotās mācības

Mācību datums Mācību laiks Mācību vieta
24.01.2022 09:00 - 15:40 Ventspils iela 58, Rīga Grupa nokomplektēta
07.02.2022 09:00 - 15:40 Ventspils iela 58, Rīga Grupa nokomplektēta
21.02.2022 09:00 - 15:40 Ventspils iela 58, Rīga Grupa nokomplektēta
07.03.2022 09:00 - 15:40 Ventspils iela 58, Rīga Grupa nokomplektēta
21.03.2022 09:00 - 15:40 Ventspils iela 58, Rīga Grupa nokomplektēta