Tarifu aprēķina kalkulators

VALSTS ATBALSTS ELEKTROENERĢIJAS LIETOTĀJIEM

1. Valsts atbalsta mehānisma ietvaros maksa par elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumiem, kas saņemti laika posmā no 2021. gada 1. decembra līdz 2022. gada 30. aprīlim, samazināta par 50%.

2. Sākot ar 2022. gada 1. janvāri, OIK vidējā likme samazināta par aptuveni 57%.

Kalkulators aprēķinos izmanto samazinātas OIK likmes un nesamazinātu sadales sistēmas pakalpojumu cenu.
Rēķinos norādīta jau samazināta sadales sistēmas pakalpojumu cena un OIK likme.
Vairāk par tarifiem

Sadales sistēmas pakalpojumu tarifu aprēķina kalkulatorā mājsaimniecībām ir iespēja aprēķināt aptuveno kopējo maksājumu par elektroenerģiju (rēķina summa), savukārt uzņēmumiem kalkulators sniedz iespēju aprēķināt maksu par sadales sistēmas pakalpojumiem mēnesī, ar iespēju salīdzināt pamattarifu ar 1. plānu un 2. plānu. Aprēķinos ir iekļautas arī obligātā iepirkuma komponentes (OIK). Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencētie tarifi

Izvēlieties jums aktuālo kalkulatoru “Mājsaimniecība” vai “Uzņēmums” un aizpildiet nepieciešamos parametrus vai izvēlieties definētos laukus. Mājsaimniecībai, izvēloties vienas fāzes skaitītāju, nav jāatzīmē ievadaizsardzības aparāta (IAA) lielums, jo tas neietekmē aprēķinu.

Notiek ielāde...
kWh
-
i
Izvēlies fāžu skaitu. Fāžu skaitu varat uzzināt pie sava elektroenerģijas tirgotāja (līgumā, klientu portālā u.tml.) vai Sadales tīkls pašapkalpošanās portāla e-st.lv sadaļā ''Objektu informācija''. Tas ir norādīts arī uz elektroenerģijas skaitītāja.
i
Tehniskajās prasībās norādītais ievada aizsardzības aparāta lielums
kWh
i
Darba dienās no 7.00 līdz 23.00
kWh
i
Darba dienās no 23.00 līdz 7.00, sestdienās un svētdienās visu diennakti
EUR
i
Ievadiet tirgotāja mēneša maksu par pakalpojumu (bez PVN). Mēneša maksu varat uzzināt pie sava elektroenerģijas tirgotāja (līgumā, klientu portālā u.tml.). Lai ievades lauks kļūtu aktīvs, ielieciet ķeksi pie izvēlnes.
Maksājums
0
00
EUR/mēnesī
Elektroenerģija: EUR
Sadales pakalpojumi (maksa par elektroenerģijas sadalīšanu): EUR
Sadales pakalpojumi (maksa par pieslēguma nodrošināšanu): EUR
OIK: EUR
Gada maksa par tirdzniecības pakalpojumu (bez PVN): EUR
Tirgotāja mēneša maksa par pakalpojumu (bez PVN): EUR
PVN: EUR
S4 (Vienfāzes pieslēgums)
atļautā slodze līdz 40A
S6 (viena laika zona, visas atļautās slodzes)
S8 (trīs laika zonas, visas atļautās slodzes)
S6 (viena laika zona, slodze
S8 (trīs laika zonas, slodze
no 801A un lielāks
200A līdz 800A iesk.)
līdz 200A iesk.)