Tarifu aprēķina kalkulators

VALSTS ATBALSTS MĀJSAIMNIECĪBĀM

Saistībā ar valsts atbalstu no 2023. gada 1. septembra līdz 31. decembrim mājsaimniecībām (fizisku personu pieslēgumiem) sistēmas pakalpojumu tarifa fiksētā daļa jeb maksa par jaudas uzturēšanu samazināta par 60%. Uz laiku samazinātās sadales sistēmas pakalpojumu izmaksas tiek kompensētas no valsts budžeta un AS "Latvenergo" dividendēm. Grozījumi Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā

Samazinājums fizisku personu pieslēgumiem tiek piemērots automātiski. Rēķinos par šajā periodā patērēto elektroenerģiju atspoguļota gan maksa par sadales sistēmas pakalpojumiem, gan arī tās samazinājums 60% apmērā (atbilstoša summa ar mīnusa zīmi).

Plašāk par valsts atbalsta piemērošanu

Tarifu aprēķina kalkulators nodrošina klientiem iespēju noskaidrot ikmēneša maksājumus par sadales un pārvades pakalpojumiem (arī maksājumu ar valsts atbalstu). Ievadot kalkulatorā pieslēguma fāžu un ampēru skaitu, kā arī vidējo elektroenerģijas patēriņu mēnesī, mājsaimniecības var uzzināt indikatīvo ikmēneša elektroenerģijas rēķina apmēru, bet uzņēmumi – maksu par sadales un pārvades sistēmas pakalpojumiem. Elektroenerģijas pieslēguma tehnisko informāciju ērti noskaidrot elektroenerģijas tirgotāju portālos un "Sadales tīkla" klientu portālā e-st.lv Pieslēguma slodzes lietderību izvērtēt palīdzēs slodzes aprēķina kalkulators mājsaimniecībām

Sākot ar 1. jūliju, ir divu veidu tarifi: "Pamata" un "Speciālie", kas atšķiras ar fiksētās un mainīgās daļas īpatsvaru. 2023. gada 1. jūlijā visiem klientiem piešķirts pieslēguma tehniskajiem parametriem atbilstošais "Pamata" tarifu plāns, kuru klients pats var mainīt.

Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencētie tarifi, sākot ar 1. jūliju
Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencētie tarifi līdz 30. jūnijam

Valsts atbalsta iespaidā no 2023. gada 1. septembra līdz 31. decembrim mājsaimniecībām maksimālais izdevīgais ikmēneša patēriņš norēķiniem ar "Speciālo" tarifu plānu ir samazinājies. Aicinām rūpīgi izvērtēt tarifu plānu piemērotību! Mainīgās vai grūti paredzamās situācijās ieteicams palikt pie "Pamata" tarifu plāna. Tarifu plānu un patēriņa tabula

Notiek ielāde...

kWh
EUR/kWh

1 Fāze
3 Fāzes
PIESLĒGUMA PARAMETRI
 

Fāžu skaits

Ievadaizsardzības aparāta lielums

Atļautā slodze
i
Pieslēguma maksimālā atļautā slodze norādīta "Sadales tīkla" klientu portāla e-st.lv sadaļā "Objektu informācija".

Mēneša patēriņš

 
"PAMATA" TARIFS ar valsts atbalstu 60% apmērā
līdz 31.12.2023

Pārvades un sadales
pakalpojumi
(Elektroenerģijas piegāde)

Pārvades un sadales
pakalpojumi
(Jaudas uzturēšana)

Elektroenerģija

PVN

KOPĀ

 
Izdevīgākais
i
Tarifs piemērots ikdienā, aktīvi izmantojot pieslēgumu, jo paredz lielāku maksu par jaudas uzturēšanu un mazāku par elektroenerģijas piegādi.
"SPECIĀLAIS" TARIFS ar valsts atbalstu 60% apmērā
līdz 31.12.2023

Pārvades un sadales
pakalpojumi
(Elektroenerģijas piegāde)

Pārvades un sadales
pakalpojumi
(Jaudas uzturēšana)

Elektroenerģija

PVN

KOPĀ

 
Izdevīgākais
i
Tarifs piemērots izņēmuma situācijām, izmantojot pieslēgumu neregulāri vai patērējot ļoti maz elektrības, jo paredz zemāku maksu par jaudas uzturēšanu, bet augstāku par katras kilovatstundas piegādi. Izvēloties "Speciālo" tarifu, rūpīgi jāseko līdzi savam patēriņam, jo pat nelielas tā svārstības, var strauji celt izmaksas.
"PAMATA" TARIFS
no 01.01.2024

Pārvades un sadales
pakalpojumi
(Elektroenerģijas piegāde)

Pārvades un sadales
pakalpojumi
(Jaudas uzturēšana)

Elektroenerģija

PVN

KOPĀ

 
Izdevīgākais
i
Tarifs piemērots ikdienā, aktīvi izmantojot pieslēgumu, jo paredz lielāku maksu par jaudas uzturēšanu un mazāku par elektroenerģijas piegādi.
"SPECIĀLAIS" TARIFS
no 01.01.2024

Pārvades un sadales
pakalpojumi
(Elektroenerģijas piegāde)

Pārvades un sadales
pakalpojumi
(Jaudas uzturēšana)

Elektroenerģija

PVN

KOPĀ

 
Izdevīgākais
i
Tarifs piemērots izņēmuma situācijām, izmantojot pieslēgumu neregulāri vai patērējot ļoti maz elektrības, jo paredz zemāku maksu par jaudas uzturēšanu, bet augstāku par katras kilovatstundas piegādi. Izvēloties "Speciālo" tarifu, rūpīgi jāseko līdzi savam patēriņam, jo pat nelielas tā svārstības, var strauji celt izmaksas.