Tarifu aprēķina kalkulators

VALSTS ATBALSTS ELEKTROENERĢIJAS LIETOTĀJIEM

Saistībā ar valsts atbalstu elektroenerģijas lietotājiem no 2022. gada 1. septembra līdz 31. decembrim maksa par OIK (obligātā iepirkuma un jaudas komponentēm), ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, netiek piemērota.

No 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim juridiskām personām, izņemot valsts un pašvaldību iestādes, kā arī juridiskās personas, kuras izmanto mājsaimniecībām paredzēto sistēmas pakalpojumu tarifu, pilnā apmērā samazināta arī elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu maksa, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

Uz laiku samazinātās OIK un sadales sistēmas pakalpojumu izmaksas tiek kompensētas no valsts budžeta.

Rēķinā atspoguļota gan maksa par OIK un sadales sistēmas pakalpojumiem, gan arī 100% samazinājums (atbilstoša summa ar mīnusa zīmi).

Kalkulators aprēķinos izmanto nesamazinātu maksu par sadales sistēmas pakalpojumiem un OIK.

Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likums, MK noteikumi Nr. 50
OIK jaudas komponentes, OIK aprēķinu kārtība, Vairāk par tarifiem
Biežāk uzdotie jautājumi

Sadales sistēmas pakalpojumu tarifu aprēķina kalkulatorā mājsaimniecībām ir iespēja aprēķināt aptuveno kopējo maksājumu par elektroenerģiju (rēķina summa), savukārt uzņēmumiem kalkulators sniedz iespēju aprēķināt maksu par sadales sistēmas pakalpojumiem mēnesī, ar iespēju salīdzināt pamattarifu ar 1. plānu un 2. plānu. Aprēķinos ir iekļautas arī obligātā iepirkuma komponentes (OIK). Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencētie tarifi

Izvēlieties jums aktuālo kalkulatoru “Mājsaimniecība” vai “Uzņēmums” un aizpildiet nepieciešamos parametrus vai izvēlieties definētos laukus. Mājsaimniecībai, izvēloties vienas fāzes skaitītāju, nav jāatzīmē ievadaizsardzības aparāta (IAA) lielums, jo tas neietekmē aprēķinu.

Notiek ielāde...
kWh
-
i
Izvēlies fāžu skaitu. Fāžu skaitu varat uzzināt pie sava elektroenerģijas tirgotāja (līgumā, klientu portālā u.tml.) vai Sadales tīkls pašapkalpošanās portāla e-st.lv sadaļā ''Objektu informācija''. Tas ir norādīts arī uz elektroenerģijas skaitītāja.
i
Tehniskajās prasībās norādītais ievada aizsardzības aparāta lielums
kWh
i
Darba dienās no 7.00 līdz 23.00
kWh
i
Darba dienās no 23.00 līdz 7.00, sestdienās un svētdienās visu diennakti
EUR
i
Ievadiet tirgotāja mēneša maksu par pakalpojumu (bez PVN). Mēneša maksu varat uzzināt pie sava elektroenerģijas tirgotāja (līgumā, klientu portālā u.tml.). Lai ievades lauks kļūtu aktīvs, ielieciet ķeksi pie izvēlnes.
Maksājums
0
00
EUR/mēnesī
Elektroenerģija: EUR
Sadales pakalpojumi (maksa par elektroenerģijas sadalīšanu): EUR
Sadales pakalpojumi (maksa par pieslēguma nodrošināšanu): EUR
OIK: EUR
Gada maksa par tirdzniecības pakalpojumu (bez PVN): EUR
Tirgotāja mēneša maksa par pakalpojumu (bez PVN): EUR
PVN: EUR
S4 (Vienfāzes pieslēgums)
atļautā slodze līdz 40A
S6 (viena laika zona, visas atļautās slodzes)
S8 (trīs laika zonas, visas atļautās slodzes)
S6 (viena laika zona, slodze
S8 (trīs laika zonas, slodze
no 801A un lielāks
200A līdz 800A iesk.)
līdz 200A iesk.)