Tarifu aprēķina kalkulators

Sadales sistēmas pakalpojumu tarifu aprēķina kalkulatorā mājsaimniecībām ir iespēja aprēķināt aptuveno kopējo maksājumu par elektroenerģiju (rēķina summa), savukārt uzņēmumiem kalkulators sniedz iespēju aprēķināt maksu par sadales sistēmas pakalpojumiem mēnesī, ar iespēju salīdzināt pamattarifu ar 1. plānu un 2. plānu. Aprēķinos ir iekļautas arī obligātā iepirkuma komponentes (OIK). Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencētie tarifi

Izvēlieties jums aktuālo kalkulatoru “Mājsaimniecība” vai “Uzņēmums” un aizpildiet nepieciešamos parametrus vai izvēlieties definētos laukus. Mājsaimniecībai, izvēloties vienas fāzes skaitītāju, nav jāatzīmē ievadaizsardzības aparāta (IAA) lielums, jo tas neietekmē aprēķinu.

Notiek ielāde...
kWh
-
i
Izvēlies fāžu skaitu. Fāžu skaitu variet uzzināt pie sava elektroenerģijas tirgotāja (līgumā, klientu portālā u.tml.) vai AS “Sadales tīkls” pašapkalpošanās portālā e-st.lv sadaļā ''Objektu informācija''. Tas ir norādīts arī uz elektroenerģijas skaitītāja.
i
Tehniskajās prasībās norādītais ievada aizsardzības aparāta lielums
kWh
i
Darba dienās no 7.00 līdz 23.00
kWh
i
Darba dienās no 23.00 līdz 7.00, sestdienās un svētdienās visu diennakti
EUR
i
Ievadiet tirgotāja mēneša maksu par pakalpojumu (bez PVN). Mēneša maksu varat uzzināt pie sava elektroenerģijas tirgotāja (līgumā, klientu portālā u.tml.). Lai ievades lauks kļūtu aktīvs, ielieciet ķeksi pie izvēlnes.
Maksājums
0
00
EUR/mēnesī
Elektroenerģija: EUR
Sadales pakalpojumi (maksa par elektroenerģijas sadalīšanu): EUR
Sadales pakalpojumi (maksa par pieslēguma nodrošināšanu): EUR
OIK: EUR
Gada maksa par tirdzniecības pakalpojumu (bez PVN): EUR
Tirgotāja mēneša maksa par pakalpojumu (bez PVN): EUR
PVN: EUR