Tarifu aprēķina kalkulators

VALSTS ATBALSTS ELEKTROENERĢIJAS LIETOTĀJIEM

Sākot ar 2023. gada 1. janvāri, visiem lietotājiem ir noteikta jauna OIK likme - 0 EUR / MWh.

No 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim juridiskām personām, izņemot valsts un pašvaldību iestādes, kā arī juridiskās personas, kuras izmanto mājsaimniecībām paredzēto sistēmas pakalpojumu tarifu, pilnā apmērā samazināta arī elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu maksa, kas tiek kompensēta no valsts budžeta. Rēķinā atspoguļota gan maksa par sadales sistēmas pakalpojumiem, gan arī 100% samazinājums (atbilstoša summa ar mīnusa zīmi).

Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likums, MK noteikumi Nr. 50
Vairāk par tarifiem, OIK jaudas komponentes, OIK aprēķinu kārtība, publikācija izdevumā "Latvijas vēstnesis"

Sadales sistēmas pakalpojumu tarifu aprēķina kalkulatorā mājsaimniecībām ir iespēja aprēķināt aptuveno kopējo maksājumu par elektroenerģiju (rēķina summa), savukārt uzņēmumiem kalkulators sniedz iespēju aprēķināt maksu par sadales sistēmas pakalpojumiem mēnesī, ar iespēju salīdzināt pamattarifu ar 1. plānu un 2. plānu. Aprēķinos ir iekļautas arī obligātā iepirkuma komponentes (OIK). Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencētie tarifi

Izvēlieties jums aktuālo kalkulatoru “Mājsaimniecība” vai “Uzņēmums” un aizpildiet nepieciešamos parametrus vai izvēlieties definētos laukus. Mājsaimniecībai, izvēloties vienas fāzes skaitītāju, nav jāatzīmē ievadaizsardzības aparāta (IAA) lielums, jo tas neietekmē aprēķinu.

Notiek ielāde...
kWh
i
Mikroģeneratoru īpašniekiem, kas izmanto neto sistēmas priekšrocības, jāpievērš uzmanība tam, ka maksa par elektroenerģijas piegādi tiek piemērota, arī piegādājot "Sadales tīkla" elektrotīklā nodoto elektrību.
-
i
Pieslēguma fāžu skaits norādīts 'Sadales tīkla' klientu portāla e-st.lv sadaļā 'Objektu informācija'.
i
Ievadaizsardzības aparāta strāvas lielums norādīts Sadales tīkla klientu portāla e-st.lv sadaļā Objektu informācija.
kWh
i
Darbdienās: plkst. 7.00 – 23.00.
kWh
i
Darbdienās: plkst. 23.00 – 7.00, sestdienās un svētdienās – visu diennakti.
EUR
i
2022. gada vidējā elektroenerģijas cena Nord Pool biržā bija 0,22691 EUR/kWh.
i
Ja mēneša maksa par tirdzniecības pakalpojumu tiek piemērota, tā norādīta līgumā ar elektroenerģijas tirgotāju un ikmēneša elektrības rēķinā.
Maksājums
0
00
EUR/mēnesī
Elektroenerģija: EUR
Pārvades un sadales pakalpojumi (elektroenerģijas piegāde): EUR
Pārvades un sadales pakalpojumi (pieslēguma nodrošināšana): EUR
OIK: EUR
Gada maksa par tirdzniecības pakalpojumu (bez PVN): EUR
Tirgotāja mēneša maksa par pakalpojumu (bez PVN): EUR
PVN: EUR
Tarifs piemērots pieslēgumiem ar lielāku elektroenerģijas patēriņu, jo paredz lielāku maksu par pieslēgumu un mazāku par piegādāto elektroenerģiju.
calculator.tariff.results.legal.table.s4.iaa.16
calculator.tariff.results.legal.table.s4.iaa.20
calculator.tariff.results.legal.table.s4.iaa.25
calculator.tariff.results.legal.table.s4.iaa.32
S4 (vienfāzes pieslēgums līdz 40A ieskaitot)
calculator.tariff.results.legal.table.s4.iaa.16
calculator.tariff.results.legal.table.s4.iaa.20
calculator.tariff.results.legal.table.s4.iaa.25
calculator.tariff.results.legal.table.s4.iaa.32
S4 (vienfāzes pieslēgums līdz 40A ieskaitot)
calculator.tariff.results.legal.table.s4.iaa.1
calculator.tariff.results.legal.table.s4.iaa.2
calculator.tariff.results.legal.table.s4.iaa.3
S6 (viena laika zona, visas atļautās slodzes)
S8 (trīs laika zonas, visas atļautās slodzes)
S6 (viena laika zona, visas atļautās slodzes)
S8 (trīs laika zonas, visas atļautās slodzes)
Tarifs piemērots pieslēgumiem ar mazāku elektroenerģijas patēriņu, jo paredz zemāku maksu par pieslēguma nodrošināšanu, bet augstāku par katru piegādāto elektroenerģijas kilovatstundu. Tarifa maksājums ir vienāds visās laika zonās.
Tarifs piemērots pieslēgumiem ar mazāku elektroenerģijas patēriņu, jo paredz zemāku maksu par pieslēguma nodrošināšanu, bet augstāku par katru piegādāto elektroenerģijas kilovatstundu. Tarifa maksājums ir vienāds visās laika zonās.
Tarifs piemērots pieslēgumiem ar mazāku elektroenerģijas patēriņu, jo paredz zemāku maksu par pieslēguma nodrošināšanu, bet augstāku par katru piegādāto elektroenerģijas kilovatstundu. Tarifa maksājums ir vienāds visās laika zonās.
Tarifs piemērots pieslēgumiem ar mazāku elektroenerģijas patēriņu, jo paredz zemāku maksu par pieslēguma nodrošināšanu, bet augstāku par katru piegādāto elektroenerģijas kilovatstundu. Tarifa maksājums ir vienāds visās laika zonās.
Tarifs piemērots pieslēgumiem ar lielāku elektroenerģijas patēriņu, jo paredz lielāku maksu par pieslēgumu un mazāku par piegādāto elektroenerģiju. Tarifa maksājums ir vienāds visās laika zonās.
Tarifs piemērots pieslēgumiem ar lielāku elektroenerģijas patēriņu, jo paredz lielāku maksu par pieslēgumu un mazāku par piegādāto elektroenerģiju. Tarifa maksājums ir vienāds visās laika zonās.
Tarifs piemērots pieslēgumiem ar lielāku elektroenerģijas patēriņu, jo paredz lielāku maksu par pieslēgumu un mazāku par piegādāto elektroenerģiju. Tarifa maksājums ir vienāds visās laika zonās.
Tarifs piemērots pieslēgumiem ar lielāku elektroenerģijas patēriņu, jo paredz lielāku maksu par pieslēgumu un mazāku par piegādāto elektroenerģiju. Tarifa maksājums ir vienāds visās laika zonās.
no 801A un lielāks
200A līdz 800A iesk.)
līdz 200A iesk.)
S4 (vienfāzes pieslēgums līdz 40A ieskaitot)
Tarifs piemērots pieslēgumiem ar mazāku elektroenerģijas patēriņu, jo paredz zemāku maksu par pieslēguma nodrošināšanu, bet augstāku par katru piegādāto elektroenerģijas kilovatstundu.
Tarifs piemērots pieslēgumiem ar lielāku elektroenerģijas patēriņu, jo paredz lielāku maksu par pieslēgumu un mazāku par piegādāto elektroenerģiju.