Tarifu aprēķina kalkulators

VALSTS ATBALSTS MĀJSAIMNIECĪBĀM

No 2024. gada 1. janvāra līdz 2025. gada 31. decembrim mājsaimniecību (fizisku personu) pieslēgumiem ar jaudu līdz 25 A "Pamata" tarifu plāna fiksētā daļa samazināta atbilstoši Elektroenerģijas tirgus likumā noteiktajam maksimālajam atļautajam pieaugumam. Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā

Tarifu aprēķina kalkulators nodrošina klientiem iespēju noskaidrot ikmēneša maksājumus par sadales un pārvades pakalpojumiem (to starpā maksājumu ar valsts atbalstu). Ievadot kalkulatorā pieslēguma fāžu un ampēru skaitu, kā arī vidējo elektroenerģijas patēriņu mēnesī, mājsaimniecības var uzzināt indikatīvo ikmēneša elektroenerģijas rēķina apmēru, bet uzņēmumi – maksu par sadales un pārvades sistēmas pakalpojumiem. Elektroenerģijas pieslēguma tehnisko informāciju ērti noskaidrot elektroenerģijas tirgotāju portālos un "Sadales tīkla" klientu portālā e-st.lv
Sadales sistēmas pakalpojumu tarifi

Notiek ielāde...

kWh
EUR/kWh

1 Fāze
3 Fāzes
PIESLĒGUMA PARAMETRI
 

Fāžu skaits

Ievadaizsardzības aparāta strāvas lielums

Atļautā slodze
i
Pieslēguma maksimālā atļautā slodze norādīta "Sadales tīkla" klientu portāla e-st.lv sadaļā "Objektu informācija".

Mēneša patēriņš

 
"PAMATA" TARIFS *
līdz 31.12.2023

Maksa par elektroenerģijas piegādi

Maksa par jaudas uzturēšanu

Maksa par jaudas uzturēšanu
(maksas samazinājums 2024. gadā)

Elektroenerģija

PVN

KOPĀ

 
Izdevīgākais
i
Tarifs piemērots ikdienā, aktīvi izmantojot pieslēgumu, jo paredz lielāku maksu par jaudas uzturēšanu un mazāku par elektroenerģijas piegādi.
"SPECIĀLAIS" TARIFS
līdz 31.12.2023

Maksa par elektroenerģijas piegādi

Maksa par jaudas uzturēšanu


Elektroenerģija

PVN

KOPĀ

 
Izdevīgākais
i
Tarifs piemērots izņēmuma situācijām, izmantojot pieslēgumu neregulāri vai patērējot ļoti maz elektrības, jo paredz zemāku maksu par jaudas uzturēšanu, bet augstāku par katras kilovatstundas piegādi. Izvēloties "Speciālo" tarifu, rūpīgi jāseko līdzi savam patēriņam, jo pat nelielas tā svārstības, var strauji celt izmaksas.
"PAMATA" TARIFS *
no 01.01.2024

Maksa par elektroenerģijas piegādi

Maksa par jaudas uzturēšanu

Maksa par jaudas uzturēšanu
(maksas samazinājums 2024. gadā)

Elektroenerģija

PVN

KOPĀ

 
Izdevīgākais
i
Tarifs piemērots ikdienā, aktīvi izmantojot pieslēgumu, jo paredz lielāku maksu par jaudas uzturēšanu un mazāku par elektroenerģijas piegādi.
"SPECIĀLAIS" TARIFS
no 01.01.2024

Maksa par elektroenerģijas piegādi

Maksa par jaudas uzturēšanu


Elektroenerģija

PVN

KOPĀ

 
Izdevīgākais
i
Tarifs piemērots izņēmuma situācijām, izmantojot pieslēgumu neregulāri vai patērējot ļoti maz elektrības, jo paredz zemāku maksu par jaudas uzturēšanu, bet augstāku par katras kilovatstundas piegādi. Izvēloties "Speciālo" tarifu, rūpīgi jāseko līdzi savam patēriņam, jo pat nelielas tā svārstības, var strauji celt izmaksas.

* Mājsaimniecību (fizisku personu) pieslēgumiem ar jaudu līdz 25 A maksājumus kalkulators aprēķina, ņemot vērā valsts atbalsta noteikto maksimālo atļauto tarifa fiksētās daļas pieaugumu. Mājsaimniecību pieslēgumiem, kuru jauda ir lielāka par 25 A, aprēķini tiek veikti, izmantojot tarifu vērtības bez valsts atbalsta.
Sadales sistēmas pakalpojumu tarifi un valsts atbalsts