Tarifu aprēķina kalkulators

JAUNAS TARIFU VĒRTĪBAS

Sākot ar 2024. gadu, "Sadales tīkls" samazinājis gan fiksētās, gan mainīgās tarifu vērtības visiem "Pamata" un "Speciālajiem" tarifu plāniem mājsaimniecībām un juridiskajām personām. Jaunās tarifu vērtības ir iesniegtas izskatīšanai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā (SPRK) un publicētas oficiālajā izdevumā "Latvijas vēstnesis". Paredzams, ka tās stāsies spēkā, sākot ar 2024. gada 1. janvāri.
Sadales sistēmas pakalpojumu tarifi

VALSTS ATBALSTS MĀJSAIMNIECĪBĀM

No 2023. gada 1. septembra līdz 31. decembrim visām mājsaimniecībām (fizisku personu pieslēgumiem) sistēmas pakalpojumu tarifa fiksētā daļa jeb maksa par jaudas uzturēšanu valsts atbalsta ietvaros ir samazināta par 60%. Grozījumi Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā

No 2024. gada 1. janvāra līdz 2025. gada 31. decembrim papildus "Sadales tīkla" samazinātajām tarifu vērtībām mājsaimniecību (fizisku personu) pieslēgumiem ar jaudu līdz 25 A "Pamata" tarifu plāna fiksētā daļa tiks vēl samazināta atbilstoši Elektroenerģijas tirgus likumā noteiktajam maksimālajam atļautajam pieaugumam, tādejādi nodrošinot tarifu pieauguma pakāpeniskumu un prognozējamību. Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā

Aktuāli! - Rūpējoties par klientu ērtībām, jauno tarifu pārejas periodā līdz 2024. gada 30. jūnijam pieteiktās tarifa izmaiņas tiks veiktas atkarībā no klienta vēlmes – ar tā paša vai nākamā mēneša pirmo datumu. Piesakot tarifa maiņu pēc 2024. gada 1. jūlija, izmaiņas būs spēkā ar nākamā mēneša pirmo datumu.

Tarifu aprēķina kalkulators nodrošina klientiem iespēju salīdzināt ikmēneša maksājumus par sadales un pārvades pakalpojumiem (to starpā maksājumus ar valsts atbalstu) 2023. un 2024. gadā. Ievadot kalkulatorā pieslēguma fāžu un ampēru skaitu, kā arī vidējo elektroenerģijas patēriņu mēnesī, mājsaimniecības var uzzināt indikatīvo ikmēneša elektroenerģijas rēķina apmēru, bet uzņēmumi – maksu par sadales un pārvades sistēmas pakalpojumiem. Elektroenerģijas pieslēguma tehnisko informāciju ērti noskaidrot elektroenerģijas tirgotāju portālos un "Sadales tīkla" klientu portālā e-st.lv Pieslēguma slodzes lietderību izvērtēt palīdzēs slodzes aprēķina kalkulators mājsaimniecībām


Ir divu veidu tarifi: "Pamata" un "Speciālie", kas atšķiras ar fiksētās un mainīgās daļas īpatsvaru.

Valsts atbalsta iespaidā mājsaimniecībām maksimālais izdevīgais ikmēneša patēriņš norēķiniem ar "Speciālo" tarifu plānu samazinās. Aicinām rūpīgi izvērtēt tarifu plānu piemērotību! Mainīgās vai grūti paredzamās situācijās ieteicams palikt pie "Pamata" tarifu plāna. Tarifu plānu un patēriņa tabula

Pievērsiet uzmanību!
Izvēloties "Speciālo" tarifu plānu, rūpīgi jāseko līdzi savam patēriņam, jo pat nelielas tā svārstības, var strauji celt izmaksas.


* Mājsaimniecību (fizisku personu) pieslēgumiem ar jaudu līdz 25 A maksājumus 2024. gadā kalkulators aprēķina, ņemot vērā valsts atbalsta noteikto maksimālo atļauto tarifa fiksētās daļas pieaugumu. Mājsaimniecību pielsēgumiem, kuru jauda ir lielāka par 25 A, aprēķini tiek veikti, izmatojot 2024. gada tarifu vērtības bez valsts atbalsta. Sadales sistēmas pakalpojumu tarifi un valsts atbalsts

Notiek ielāde...

kWh
EUR/kWh

1 Fāze
3 Fāzes
PIESLĒGUMA PARAMETRI
 

Fāžu skaits

Ievadaizsardzības aparāta strāvas lielums

Atļautā slodze
i
Pieslēguma maksimālā atļautā slodze norādīta "Sadales tīkla" klientu portāla e-st.lv sadaļā "Objektu informācija".

Mēneša patēriņš

 
"PAMATA" TARIFS ar valsts atbalstu 60% apmērā
līdz 31.12.2023

Pārvades un sadales
pakalpojumi
(Elektroenerģijas piegāde)

Pārvades un sadales
pakalpojumi
(Jaudas uzturēšana)

Elektroenerģija

PVN

KOPĀ

 
Izdevīgākais
i
Tarifs piemērots ikdienā, aktīvi izmantojot pieslēgumu, jo paredz lielāku maksu par jaudas uzturēšanu un mazāku par elektroenerģijas piegādi.
"SPECIĀLAIS" TARIFS ar valsts atbalstu 60% apmērā
līdz 31.12.2023

Pārvades un sadales
pakalpojumi
(Elektroenerģijas piegāde)

Pārvades un sadales
pakalpojumi
(Jaudas uzturēšana)

Elektroenerģija

PVN

KOPĀ

 
Izdevīgākais
i
Tarifs piemērots izņēmuma situācijām, izmantojot pieslēgumu neregulāri vai patērējot ļoti maz elektrības, jo paredz zemāku maksu par jaudas uzturēšanu, bet augstāku par katras kilovatstundas piegādi. Izvēloties "Speciālo" tarifu, rūpīgi jāseko līdzi savam patēriņam, jo pat nelielas tā svārstības, var strauji celt izmaksas.
"PAMATA" TARIFS *
no 01.01.2024

Pārvades un sadales
pakalpojumi
(Elektroenerģijas piegāde)

Pārvades un sadales
pakalpojumi
(Jaudas uzturēšana)

Elektroenerģija

PVN

KOPĀ

 
Izdevīgākais
i
Tarifs piemērots ikdienā, aktīvi izmantojot pieslēgumu, jo paredz lielāku maksu par jaudas uzturēšanu un mazāku par elektroenerģijas piegādi.
"SPECIĀLAIS" TARIFS
no 01.01.2024

Pārvades un sadales
pakalpojumi
(Elektroenerģijas piegāde)

Pārvades un sadales
pakalpojumi
(Jaudas uzturēšana)

Elektroenerģija

PVN

KOPĀ

 
Izdevīgākais
i
Tarifs piemērots izņēmuma situācijām, izmantojot pieslēgumu neregulāri vai patērējot ļoti maz elektrības, jo paredz zemāku maksu par jaudas uzturēšanu, bet augstāku par katras kilovatstundas piegādi. Izvēloties "Speciālo" tarifu, rūpīgi jāseko līdzi savam patēriņam, jo pat nelielas tā svārstības, var strauji celt izmaksas.