Pasūtītājs: AS Sadales tīkls

Identifikācijas Nr.: CA-3431/ST

Paredzamā līguma priekšmets: Ergonomisko datorpeļu iegāde

Iepirkuma izsludināšanas datums: 24.05.2022

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 31.05.2022 14:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Latvenergo elektronisko iepirkumu un kvalifikācijas sistēma eis2.latvenergo.lv