Pasūtītājs: AS Sadales tīkls

Identifikācijas Nr.: CA-3450/ST

Paredzamā līguma priekšmets: Ventilācijas sistēmas tehniskā stāvokļa pārbaude un tīrīšana Tukumā

Iepirkuma izsludināšanas datums: 27.05.2022

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 03.06.2022 14:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Latvenergo elektronisko iepirkumu un kvalifikācijas sistēma eis2.latvenergo.lv