Pasūtītājs: AS Sadales tīkls

Identifikācijas Nr.: CA-5538/ST

Paredzamā līguma priekšmets: 110kV ST daļas būvuzraudzības veikšana objektā: "110/20/6kV apakšstacijas Nr.154 "Džūkste" vidsprieguma sadales pārbūve un 110/20kV transformatora uzstādīšana adresē Džūkstes apakšstacija, Džūkste, Džūkstes pag., Tukuma nov."

Iepirkuma izsludināšanas datums: 18.09.2023

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 02.10.2023 14:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Latvenergo elektronisko iepirkumu un kvalifikācijas sistēma eis2.latvenergo.lv