Aprīlī elektroenerģijas patēriņš samazinājies par 6,8%

Ārkārtējās situācijas ietekmē aprīlī kopējais AS “Sadales tīkls” sadalītās elektroenerģijas apjoms, salīdzinot ar 2019.gada aprīli, ir samazinājies par 6,8%. Lielākais elektrības patēriņa kritums – par 19,1%, ir tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas nozarē, savukārt mājsaimniecību sektorā tas pieaudzis par 8,5%. Tāpat kā līdz šim klientiem ir pieejami visi AS “Sadales tīkls” pakalpojumi un uzņēmums turpina veikt operatīvo darbu, lai ikvienai mājsaimniecībai un uzņēmumam nodrošinātu nepārtrauktu elektroapgādi.

Divu mēnešu laikā, kopš Latvijā ir izsludināta ārkārtējā situācija, visās nozarēs ir vērojams elektroenerģijas patēriņa samazinājums. Salīdzinot ar 2019.gada aprīli, tirdzniecības un ēdināšanas sektorā patēriņa apjoms krities par 19,1%, nerūpniecības objektos (birojos, kultūras, sporta objektos, viesnīcās u.c.) – par 14,9%, rūpniecības sektorā – par 5,6%, bet lauksaimniecības objektos par 3,9%. Mājsaimniecībās aprīlī elektroenerģijas patēriņš ir pieaudzis par 8,5%, jo gan skolēni, gan pieaugušie turpina mācīties un strādāt attālināti, tomēr, salīdzinot ar šā gada martu, tas ir samazinājies par 5%, jo līdz ar gaisa temperatūras paaugstināšanos elektroenerģijas patēriņam ir tendence samazināties ikvienā mājsaimniecībā.

AS “Sadales tīkls” izpilddirektors Sandis Jansons: “Arī aprīlī lielākais patēriņa samazinājums ir vērojams tirdzniecības, izklaides un sabiedrisko pakalpojumu sektorā, ko valsts noteiktie ierobežojumi ir skāruši visvairāk. Lai gan vasaras sākumā elektroenerģijas patēriņš vienmēr samazinās, jo klienti  apkurei un apgaismojumam elektroenerģiju lieto arvien mazāk, tomēr ārkārtējās situācijas ietekmē patēriņš, salīdzinot ar 2019.gada aprīli, ir samazinājies par 6,8%. Paredzam, ka, pakāpeniski atceļot ierobežojumus, uzņēmumi atsāks savu darbību un arī elektrības patēriņš atjaunosies iepriekšējā līmenī, tomēr ir skaidrs, ka kopējais gada sadalītais elektroenerģijas apjoms būs mazāks nekā iepriekšējos gados. Lai gan elektroenerģijas patēriņa kritums samazinās arī AS “Sadales tīkls” ieņēmumus, apzināmies, ka uzņēmuma operatīvo darbu tas nedrīkst ietekmēt un plānotie darbi, kas saistīti ar drošu elektroapgādi, ir jāveic neatkarīgi no ārējiem apstākļiem.”

AS “Sadales tīkls” turpina atbalstīt klientus, sniedzot padomus, kā ārkārtējā situācijā samazināt maksājumus par elektrību, lai pēc tās atcelšanas veicinātu tautsaimniecības attīstību. Klientiem joprojām ir iespēja gan patstāvīgi, gan arī uz laiku (līdz 9 mēnešiem) samazināt elektrotīkla pieslēguma jaudu, lai samazinātu savus maksājumus dīkstāves laikā, kā arī atteikties no pieslēgumiem, kuri nākotnē nebūs nepieciešami. Martā un aprīlī klienti šādu iespēju izmantoja 1804 pieslēgumos. Ievērojot SPRK Sistēmas pieslēguma noteikumus elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem, brīdī, kad uzņēmumi atsāks savu darbību, pieslēguma jauda pēc klienta pieprasījuma tiks atjaunota. Notikumi paredz, ka klientiem, kuri līdz pieteikuma iesniegšanai savos īpašumos esošo elektrotīkla pieslēguma jaudu izmantoja efektīvi, par pieslēguma jaudas uzturēšanu un atjaunošanu nebūs jāmaksā. Sīkāk ar piedāvātajiem risinājumiem var iepazīties mājas lapā www.sadalestikls.lv.

Pielāgojoties situācijai valstī, AS “Sadales tīkls” turpina veikt svarīgākos elektrotīkla uzturēšanas, remontu un atjaunošanas darbus. Lai netraucētu attālināto darba un mācību procesu, plānotos darbus uzņēmums sāk pēc plkst. 12 un strādā tā, lai elektroapgādes pārtraukuma laiks nepārsniegtu piecas stundas. Klienti, arī skolas, par plānotajiem darbiem tiek savlaicīgi informētas, kā arī darbs tiek rūpīgi un pārdomāti organizēts, lai sagādātu pēc iespējas mazāk neērtību. Šādā režīmā uzņēmums turpinās darbu līdz ārkārtējās situācijas atcelšanai.

Ņemot vērā, ka elektrotīkls ir kritiskā valsts infrastruktūra, galvenā prioritāte joprojām ir 1957 darbinieku drošība. Pateicoties uzņēmumā ieviestajām tehnoloģijām un IT risinājumiem, 23% uzņēmuma darbinieku savus ikdienas pienākumus veic attālināti, bet klātienē darbu turpina elektromontieri, elektrotīkla dispečeri, elektroinženieri, specializētā autotransporta vadītāji u.c. tehniskā virziena darbinieki, kuri strādā, stingri ievērojot drošības un higiēnas pasākumus. Darbinieki ir atbildīgi un ievēro visus noteiktos valsts ierobežojumus, ko apliecina rezultāts – neviens no uzņēmuma darbiniekiem ārkārtējās situācijas laikā nav inficējies ar Covid-19.