Vasarā visbiežāk gūst elektrotraumas; aicina atgādināt elektrodrošības principus bērniem un jauniešiem

Vasara ikgadēji ir elektrotraumām bagātākais laiks, tāpēc AS "Sadales tīkls" mācību gada noslēgumā aicina skolotājus un vecākus atgādināt bērniem elektrodrošības noteikumus, kas jāievēro gan iekštelpās, gan ārpus tām. Sākoties vasaras brīvlaikam, bērni un jaunieši var kļūt izklaidīgāki, neuzmanīgāki, biežāk atrasties bez pieaugušo uzraudzības, kā arī vairāk laika pavadīt pilsētvidē un dabā, kur sastopama elektroapgādes infrastruktūra.

Bērniem un jauniešiem jāatgādina, ka pārdrošība un neuzmanība elektrības tuvumā var novest pie dzīvībai bīstamiem ievainojumiem vai pat letāla iznākuma. Šogad, laika periodā no janvāra līdz aprīlim, lietotāju elektroietaisēs reģistrētas 12 elektrotraumas, tai skaitā trijos gadījumos cietuši bērni. Diviem pieaugušajiem traumas bijušas letālas. “Šī gada pirmajos četros mēnešos reģistrēts mazāk elektrotraumu, nekā citus gadus šai laikā, tomēr jāuzsver, ka traumu apjoms visstraujāk pieaug tieši siltākajos mēnešos. Tāpēc vasaras brīvlaiks ir periods, kurā visrūpīgāk jāpieskata mazi bērni, bet ar pusaudžiem jāpārrunā elektrodrošības pamatprincipi. Atsvaidzinātas zināšanas un piesardzība liktenīgā mirklī var izglābt dzīvību,” uzsver “Sadales tīkla” valdes priekšsēdētājs Sandis Jansons.

“Sadales tīkls” atgādina, ka pērn tika reģistrēts rekordliels elektrotraumu skaits, un visvairāk traumu, tostarp letālu, tika reģistrētas tieši vasaras mēnešos – no kopumā 85 elektrotraumām vasarā gūtas 28 (tostarp 10 – bērniem). Astoņas no tām bija ar letālām sekām, tostarp letālu elektrotraumu pērn augustā traģiski guva arī pusaudzis, mēģinot iekļūt privātā teritorijā, kur atradās vidējā sprieguma elektroietaises. Visticamāk, viņa nodoms bija šajā vietā uzņemt fotogrāfiju.

Vecāki un skolotāji tiek aicināti atgādināt bērniem nekad nemēģināt piekļūt pilsētvidē vai dabā esošai elektroapgādes infrastruktūrai – neiet bīstamās teritorijās, nemēģināt atvērt vai atlauzt elektrosadales skapjus un transformatoru apakšstacijas, nekāpt elektrolīniju balstos, nemēģināt aizskart gaisvadu elektrolīnijas ar dažādiem priekšmetiem. Jāuzmanās arī, piemēram, rotaļājoties ar gaisa pūķi vai makšķerējot gaisvadu elektrolīniju tuvumā. Šādas darbības ir bīstamas un apdraud dzīvību!  Savukārt, uzturoties iekštelpās, jāatceras, ka nedrīkst izmantot bojātu elektrotehniku, lietot vai novietot elektroierīces šķidru vielu vai ūdens tuvumā, atvienot elektroiekārtu no kontaktligzdas, raujot aiz vada. Tāpat ir bīstami ilgstoši atstāt elektrotīklam pieslēgtus dažādu ierīču lādētājus – īssavienojuma gadījumā tie var aizdegties! Svarīgi atcerēties arī to, ka tikai iekštelpām paredzētās elektroiekārtas (piemēram, mājas elektronika, iekštelpu pagarinātāji, gaismas virtenes u.c.) nedrīkst lietot ārtelpās – nonākot saskarē ar mitru vidi, sekas var būt bēdīgas. Būtiskākie elektrodrošības principi ir apkopoti informatīvā plakātā, kas pieejams šeit.

“Sadales tīkls” arī aicina vecākus bez uzraudzības neatstāt mazus bērnus un pārliecināties, ka mājoklī ir elektrodroša vide. Uzņēmums atgādina, ka bērni līdz piecu gadu vecumam visbiežāk elektrotraumas gūst, ievietojot smalkus priekšmetus (naglas, adatas, skrūves u.c.) kontaktligzdās, pieskaroties neizolētiem, bojātiem vadiem vai bojātām elektroierīcēm. Latvijā ir reģistrēta arī smaga elektrotrauma bērnam, kas ielicis mutē  elektrotīklam pieslēgtas viedierīces lādētāja vadu! Ja īpašumā uzturas mazi bērni, ieteicams uzstādīt kontaktligzdu aizliktņus, kā arī bērnam sasniedzamā vietā nekad neatstāt pie elektrotīkla pieslēgtas elektroierīces.

Lai riskus pašu un bērnu veselībai un dzīvībai neradītu nekvalitatīva vai bojāta elektroinstalācija, sagaidot vasaru, rekomendējams veikt mājokļa iekšējā elektrotīkla pārbaudi. Tā jāveic, piesaistot sertificētu elektrospeciālistu. Sertificētu speciālistu saraksts ir pieejams Latvijas Elektriķu brālības mājaslapā www.leb.lv. “Sadales tīkls” atgādina, ka atbilstoši Ugunsdrošības noteikumiem īpašuma elektroinstalācijas pārbaude ir jāveic vismaz reizi 10 gados!

Atvasēm un audzēkņiem svarīgi pastāstīt arī, kā jārīkojas, ja nelaime ir notikusi un kāds ir guvis elektrotraumu. “Sadales tīkla” speciālisti atgādina: ja trauma gūta iekštelpās, vispirms nekavējoties jāpārtrauc elektrības padeve, atslēdzot elektrības drošības slēdžus (drošinātājus) vai atvienojot elektroierīci no rozetes. Vecākiem būtu jāiemāca bērniem, kur mājās atrodas galvenais elektrības drošības slēdzis un kā to var atslēgt. Neatslēdzot strāvas padevi un metoties glābt cietušo, traumu var gūt arī pats glābējs. Pēc tam, kad elektropadeve ir atslēgta, obligāti jāizsauc Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD), zvanot 113! Ja cietušais ir bez samaņas, pēc NMPD izsaukšanas, ja iespējams, jāsniedz pirmā palīdzība. Savukārt, ja elektrotrauma ir gūta ārā esošu elektrolīniju tuvumā, nekādā gadījumā nedrīkst tuvoties vai pieļaut citu personu tuvošanos cietušajam un notikuma vietai. Nekavējoties ir jāziņo par notikumu operatīvajiem dienestiem, zvanot 112, kā arī “Sadales tīklam”, zvanot uz numuru 8404. Tikai pēc operatīvo dienestu ierašanās var sniegt pirmo palīdzību cietušajam.

Vērtīgs materiāls bērnu un jauniešu izglītošanai elektrodrošībā ir “Sadales tīkla” mācību īsfilma, kas brīvi pieejama uzņēmuma sociālajos tīklos, kā arī specializētā interneta vietne https://arelektribuneriske.lv/.

Lai regulāri stāstītu un atgādinātu iedzīvotājiem par elektrodrošību un līdzdarbotos elektrotraumu novēršanā, “Sadales tīkls” ik gadu organizē informatīvas elektrodrošības kampaņas. Tāpat uzņēmuma darbinieki brīvprātīgi uzņemas elektrodrošības vēstnešu pienākumus, gan ar klātienes, gan attālinātajām lekcijām par elektrodrošību regulāri viesojoties izglītības iestādēs visā Latvijā. Šogad ar vieslekciju palīdzību izglītoti jau teju 1300 bērni un jaunieši, daļa no tiem – “Sadales tīklam” iesaistoties skolu programmā “Dzīvei gatavs”.